Sociaal Huis zoekt werkgevers voor nieuwkomers

[caption id="attachment_11733" align="alignleft" width="300"]Schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis Mechelen. Schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis Mechelen.[/caption]

Het Sociaal Huis, Stad Mechelen, VDAB en Voka bundelen hun krachten om nieuwkomers in Mechelen sneller aan het werk te krijgen. Er zal worden ingezet op Nederlandse les én tegelijkertijd tewerkstelling. Het Sociaal Huis zoekt actief naar werkgevers waarbij deze mensen direct aan de slag kunnen volgens het principe taal werkt.

Binnenkort zullen extra nieuwkomers zich vestigen in Mechelen, en de vier partners willen extra inzetten op de snelle activering van deze mensen. Het activeringstraject van deze doelgroep heeft naast werk nog een tweede prioriteit: het leren van het Nederlands. Hiervoor is het Sociaal Huis op zoek naar ondernemingen waar anderstaligen deeltijds aan de slag kunnen, maar ondertussen ook Nederlandse lessen kunnen volgen. Na een tewerkstelling onder dit statuut is het de bedoeling om de leerwerknemers aan de slag te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Het Sociaal Huis kan leefloongerechtigden ter beschikking stellen aan ondernemingen via het voordelige systeem artikel 60. Deze zogenaamde leerwerknemers verdienen het wettelijk gewaarborgd minimumloon.

Hoe lang de nieuwkomer werkt bij het bedrijf, wordt vooraf afgesproken. De periode kan variëren van minimum 1 maand tot maximum 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd en de reeds opgedane werkervaring. Het Sociaal Huis betaalt het loon van de werknemer.

"Via werkervaringsplaatsen moeten kansarmen en/of nieuwkomers een plaats kunnen vinden binnen de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij projecten op het vlak van sociale economie kunnen ook zij aan de slag en kunnen daardoor een eigen inkomen verwerven. Dat is een must om te integreren. De Nederlandse taal leren en tegelijkertijd aan de slag gaan op de arbeidsmarkt (eventueel als leerwerknemer) zal de zelfredzaamheid van de nieuwkomer vergroten en daarmee ook zijn/haar kansen binnen onze samenleving", zegt schepen Koen Anciaux.

Er worden infosessies georganiseerd voor geïnteresseerde werkgevers. De eerste zal doorgaan op maandag 25 april in het Ondernemershuis Mechelen.