© Dirk Vertommen – studenten ontwikkelen app © Dirk Vertommen - studenten ontwikkelen app

Studenten Thomas More werken applicatie uit voor FOD Sociale Zekerheid: “Aanvraag opvolgen zoals een postpakketje”

Mechelen - De studenten van het tweede jaar Digital Experience Design (XD) van de Thomas More-hogeschool in Mechelen hielden woensdag een hackathon. Van de FOD Sociale Zekerheid kregen ze de opdracht om een platform uit te werken dat mensen in staat stelt om bepaalde aanvragen van dichtbij op te volgen.

Ieder academiejaar krijgen de tweedejaarsstudenten XD van Thomas More een grote opdracht. Dit keer is de opdrachtgever geen bedrijf, maar wel de federale overheid. De FOD Sociale Zekerheid klopte bij de Mechelse hogeschool aan om een manier te vinden om het contact tussen de overheid en de burger te verbeteren en vooral vlotter en transparanter te laten verlopen. Met die vraag gingen de studenten woensdag aan de slag.

“Concreet willen we een platform creëren waardoor mensen die bij de FOD een aanvraag indienen op een eenvoudige manier de status van die aanvraag kunnen raadplegen, net zoals je dat vandaag al kan doen met postpakketjes die je bestelt”, zegt Frédéric Baervoets. “Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek voor een uitkering of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Via de app moeten mensen kunnen zien hoe het met hun aanvraag is gesteld.”

“Het is geen eenvoudige opdracht voor de studenten”, zegt Filip Burgelman, lector Ondernemerschap. “Het gaat veelal om jonge mensen die vaak niet beseffen hoeveel contactmomenten er zijn tussen de burger en de overheid en hoe die verlopen. Ze moeten hier dus een beroep doen op al hun skills op het vlak van coderen, vormgeven en communiceren. Daarnaast moeten hun ideeën ook haalbaar zijn en moeten ze een businessplan uitwerken.”

Echt realiseren

Dat alles gebeurt de komende maanden. “Vandaag, tijdens de hackathon, ontdekken de studenten welke contactmomenten met de overheid er zijn”, klinkt het. “Dat geeft hun een eerste basis om ideeën op te doen. Daarna worden die ideeën verder uitgewerkt en op het einde van het academiejaar moeten hun concepten klaar zijn. En wie weet wordt één van de voorstellen wel effectief gerealiseerd, al is dat geen doel op zich.”

“Ook voor de overheid is dit project in de eerste plaats interessant om te leren”, aldus Frédéric Baervoets. “Want we willen innoveren en de contacten met de burgers verbeteren. Daar geven de studenten ons heel wat goede ideeën voor. In deze opdracht richten we ons specifiek op de FOD Sociale Zekerheid, maar het zou ideaal zijn als we de concepten van de studenten ook kunnen doortrekken naar andere overheidsdiensten.”

Voor de studenten is kunnen werken voor een opdrachtgever als de federale overheid alvast erg leerrijk. “We vinden het fantastisch dat we voor hen mogen werken”, zeggen Jenna Van de Vyver (28) en Jonas De Bruyne (21). “Andere schoolopdrachten zijn er enkel om ons dingen te leren en kennen een einde. Met het eindresultaat wordt uiteindelijk niet echt iets gedaan. Dat kan nu helemaal anders zijn. Een goed idee kan ook effectief gerealiseerd worden.”

Beter voor iedereen

De studenten willen het indienen van aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid gebruiksvriendelijker en transparanter maken. “Het komt de werking van de FOD niet ten goede als ze continu kleine vragen over mensen hun aanvragen moeten beantwoorden”, zeggen ze. “Als we die kleine vragen al kunnen wegnemen met een eenvoudig en transparant ‘Follow my request’-systeem, dan kunnen we ook de wachttijden laten verminderen. Dat is uiteindelijk beter voor iedereen.”