tech industrie Foto: Getty Images

Technologiebedrijven zien jobs voor het eerst in jaren dalen

De sector lijdt onder de zwakke wereldconjunctuur, maar ook onder te hoge loonkosten, zegt sectorfederatie Agoria.

In het tweede kwartaal viel het aantal banen in de sector terug met 1.551. Het gaat om de eerste daling in drie jaar en zelfs in acht jaar als de coronacrisis buiten beschouwing wordt gelaten. "Dat was voor ons een verrassing", zegt Patrick Slaets van de studiedienst van Agoria. "Niet het feit dat er een daling was, maar wel de omvang van de daling en dat die ook te zien was bij de IT-dienstverleners." Die laatsten zijn al jaren de sterkhouder van de sector.

De daling van de werkgelegenheid in het tweede kwartaal kwam er wel na een sterkere groei dan verwacht in het eerste kwartaal. Voor heel het jaar gaat Agoria uit van een daling van het aantal jobs met 1.500 tot 327.170.

Ook vacatures dalen 

Ook de vacatures in de sector, die al jarenlang kampt met een tekort aan werkkrachten, zijn dit jaar gezakt. Toch zoeken technologiebedrijven nog steeds naar 17.520 bijkomende werknemers en blijft het tekort aan arbeidskrachten volgens de bedrijven een belangrijk obstakel voor de activiteit.

De groei van de activiteit zou wegzakken tot 4 procent in 2023 en 2,5 procent in 2024. Momenteel wordt die vooral aangedreven door de Belgische autosector.

Zwakte van conjunctuur 

Slaets wijst naar de algemene zwakte van de wereldconjunctuur als een van de verklaringen voor de evolutie. "Daar kan België niks aan doen", zegt hij. "Maar er is een ook loonkostenhandicap die weer is opgebouwd. En daar kunnen we wel iets aan doen."

Onder druk van de energiecrisis en de automatische indexering van de lonen, is de loonkostenhandicap van België ten opzichte van de buurlanden weer toegenomen. "De positie die we in zeven jaar tijd hadden verworven, hebben we in twee jaar verloren", aldus Slaets. "Dat vertaalt zich vooral in een verlies aan marktaandeel."

Plafond op automatische indexering 

Daarom pleit Agoria onder meer opnieuw voor een plafond op de automatische indexering van de lonen. De sectorfederatie heeft volgens CEO Bart Steukers als grens 5.500 tot 6.000 euro voor ogen. Alle lonen zouden tot dat bedrag geïndexeerd worden, wie meer verdient zou alles wat daarbovenop komt niet automatisch aangepast zien. De maatregel zou volgens Steukers een impact hebben op "10 tot 15 procent" van de werknemers.