Telenet verdubbelt nettowinst

MECHELEN - Telecombedrijf Telenet boekte in 2018 2,53 miljard euro omzet, 1% meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 252,2 miljoen euro, een toename van 126% in vergelijking met 2017.

John Porter, ceo Telenet: "2018 was opnieuw een jaar waarin wij met succes een hele reeks belangrijke mijlpalen behaalden. Tijdens onze Capital Markets Day in december vorig jaar verklaarden wij al dat wij volledig op weg waren om alle doelstellingen van ons ambitieuze plan voor 2015-2018 te bereiken. Ik kan trots bevestigen dat we dat effectief hebben gedaan."

Ondanks het feit dat Telenet het afgelopen boekjaar de omzet zag stijgen en de nettowinst zag verdubbelen, verwacht het bedrijf een daling van de adjusted ebitda(aangepaste winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) en een daling van de omzet. Het bedrijf verwijst bij de jaarresultaten naar bepaalde uitdagingen en tegenwinden in 2019.

Voor 2019 verwacht Telenet echter een daling van de bedrijfsopbrengsten met ongeveer 2,5 procent en een daling van de adjusted ebitda met 1 tot 2 procent. Daarvoor verwijst het bedrijf onder meer naar het verlies van het MVNO-contract met Medialaan. Voor zijn telecommerken Jim Mobile en Mobile Vikings huurde Medialaan immers de infrastructuur van Base, dat eigendom is van Telenet, maar dat contract snoepte Orange af van Telenet.