VanDievelTransport

Transportbedrijf Van Dievel zet in op mondzorg van chauffeurs en draagt bij aan onderzoek

Twee studenten Mondzorg van de UCLL in Leuven onderzochten de mondzorggewoontes van vrachtwagenchauffeurs. Ze voerden een mondgezondheidsbevorderende campagne uit en sensibiliseerde de werkomgeving bij het transportbedrijf Van Dievel te Mechelen. Uit het onderzoek bleek dat het aanbieden van mondgezondheidsbevorderende acties op de werkvloer gunstig is.

Heel wat mondaandoeningen kunnen andere gezondheidsaandoeningen beïnvloeden die de alertheid van chauffeurs in het verkeer in gevaar kunnen brengen. Bacteriën die bij een ontstoken tandvlees voorkomen kunnen bijvoorbeeld een negatieve impact hebben op hart- en vaatziekten, diabetes en dementie.

De combinatie van onregelmatige uren en mobiele werkplaatsen maakt het moeilijk om een gezonde werkomgeving te creëren. De studenten Mondzorg willen met hun eindwerk een duurzame bijdrage leveren aan een toegankelijk mondgezondheidsbevorderend actieplan voor zowel werknemer als werkgever.

Campagne
De volledige campagne liep over twee maanden. De start vond plaats bij IDEWE tijdens een jaarlijkse medische controle. De chauffeurs werden bevraagd over hun mondzorggewoontes, ze kregen uitleg over het belang van een goede mondhygiëne en een persoonlijke poetsinstructie. Ze ontvingen ook een folder met tips en advies voor een goede mondgezondheid, samen met persoonlijke interdentale borsteltjes. Een bijvulstand met die interdentale borsteltjes werd gedurende de twee maanden bij Van Dievel ter beschikking gesteld.

Het tweede contactmoment met de chauffeurs vond plaats bij Van Dievel zelf. Ze werden opnieuw bevraagd over de eventuele veranderingen van hun mondzorggewoontes en over hoe ze de campagne ervaren hebben.

Op het einde van de campagne geven 64,4% van de chauffeurs aan tweemaal per dag te poetsen, dit is een stijging van 16,7%. Bij de start van de campagne gaf 18,3% aan interdentaal te poetsen, sinds de interventie is dat gestegen naar 74,4%. De chauffeurs hebben aangegeven dat de reden voor deze gedragsverandering te danken was aan de poetsinstructie bij IDEWE en de bijvulstand op het bedrijf.

Aan de hand van de positieve resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het aanbieden van gezondheidsbevorderende acties op de werkvloer succesvol is voor vrachtwagenchauffeurs.