Afbeelding1 Danny Van Assche. Foto Luc Daelemans

Unizo vraagt om hogere werkurenlimiet voor jobstudenten te verankeren in wetgeving

Ondernemersorganisatie Unizo vraagt dat de limiet van 600 werkuren voor een jobstudent per jaar, die in 2023 en 2024 geldt, nadien te behouden en te verankeren in wetgeving. Dat heeft topman Danny Van Assche verklaard tijdens de uitreiking van de titel “Jobstudent van het Jaar”.

Volgens de meest recente RSZ-cijfers waren er in 2022 maar liefst 626.733 jobstudenten actief in ons land, een record. Liantis stelt dat die trend dit jaar alleen maar wordt bevestigd: steeds meer werkgevers werven jobstudenten aan of gaan ernaar op zoek. Bijna een derde van de werkgevers had een of meerdere jobstudenten tijdens de eerste zeven maanden van dit jaar, en gemiddeld heeft een bedrijf met jobstudenten er vijf in dienst.

“Het aantal jobstudenten verpulvert dus alle records, nadat 2021 ook al een recordjaar was”, zegt ook Unizo-topman Van Assche. “Dat geeft aan dat jobstudenten niet alleen nodig zijn om in vakantieperiodes mensen te vervangen of om snel te kunnen inspelen op een situatie, maar ook om vacatures in te vullen die je op geen enkele andere manier ingevuld krijgt vanwege de almaar stijgende krapte op de arbeidsmarkt. Ze zijn nog meer essentieel geworden voor onze economie.”

Van Assche zegt tevreden te zijn dat jobstudenten momenteel 600 in plaats van 475 uren mogen werken, maar vraagt om die maatregel permanent te maken. “Bij een bevraging van onze leden die jobstudenten hebben, blijkt dat de helft tot die 600 uur wil gaan.”

Ook het plafondbedrag om niet meer fiscaal ten laste te zijn van je ouders moet omhoog, klinkt het. “Dat plafond is nog hetzelfde als bij 475 uur, wat ons betreft is dat een wat absurde situatie en een vergetelheid van de federale regering”, zegt Van Assche.