Nieuws Mechelen Uw terrein wordt herbestemd. Wat nu?

Uw terrein wordt herbestemd. Wat nu?

Uw terrein wordt herbestemd. Wat nu?

De gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest hebben de bevoegdheid om ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) op te maken om de stedenbouwkundige bestemming van een gebied te wijzigen of te verfijnen. De ruimtelijke uitvoeringplannen komen in de plaats van de gewestplannen uit de jaren ’70 en ‘80.

Adhemar Advocaten geeft toelichting bij het verloop van het planningsproces voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en duidt de zaken waarop u moet letten.

Indien u eigenaar bent van een terrein waarvan de bestemming gewijzigd wordt, is het belangrijk om het planningsproces goed op te volgen. Een herbestemming kan zowel risico’s als opportuniteiten inhouden.

Een planningsproces wordt normaal gezien voorafgegaan door een vrij lang informeel traject, waarbij de overheid de achterliggende visie voor een ruimtelijk uitvoeringsplan vorm geeft. In de informele fase vindt er heel wat overleg plaats met actoren van allerlei aard en worden er meerdere ontwerpplannen opgemaakt.

Als eigenaar kan u trachten om reeds in deze informele fase informatie te verzamelen en de visie voor het ruimtelijk uitvoeringsplan bij te sturen. In de informele fase worden vaak dingen vastgelegd, die nadien nog moeilijk of niet meer gewijzigd kunnen worden.

De formele procedure vangt aan zodra de overheid tot een redelijk definitief standpunt is gekomen m.b.t. het ontwerpplan en de stedenbouwkundige voorschriften. De formele procedure wordt gekenmerkt door: het houden van een plenaire vergadering met adviesinstanties, de voorlopige vaststelling, een openbaar onderzoek van 60 dagen, de behandeling van de bezwaren, de definitieve vaststelling, en nadien de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Als eigenaar is het uiteraard belangrijk om iedere formele stap accuraat op te volgen en desgevallend een onderbouwd bezwaarschrift in te dienen.

Indien u nadeel ondervindt van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan, kan u nadien een verzoek tot nietigverklaring indienen bij de Raad van State, en dit binnen de 60 dagen vanaf de publicatie.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.