Veel minder Mechelse faillissementen in eerste trimester

FaillietHet aantal faillissementen in België is in maart sterk gedaald. Er gingen in totaal 853 zaken failliet, wat een daling betekent met 384 eenheden of 31,04% tegenover maart 2015. Over het hele eerste trimester noteert Graydon een afname met 17,63% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon: "De daling van het aantal faillissementen is het sterkst in het Brusselse Gewest. In maart van dit jaar werden daar 130 uitspraken gedaan, bijna de helft minder dan in maart vorig jaar. De grootste verklaring voor de daling van het aantal falingen is ongetwijfeld de economische heropleving na de crisis. Maar ook de vroege paasvakantie speelt een rol, zeker in Brussel. De Franstalige kamer heeft daar veelal zitdag op maandag. Paasmaandag viel dit jaar in maart, waardoor er geen zitting was – en dus ook geen uitspraken. De Nederlandstalige kamer zit meestal op dinsdag, maar door de paasvakantie was ook daar op 29 maart geen zitting."

In het arrondissement Mechelen zijn de cijfers van het eerste trimester nog beter dan de nationale cijfers. In januari, februari en maart gingen in Mechelen dit jaar 45 bedrijven failliet, tegen 68 in 2015. Dat staat gelijk aan een daling met 33,82%. Ook in maart zijn de Mechelse cijfers positief. Vorig jaar gingen er in het arrondissement in maart 18 bedrijven failliet, tegen 16 in 2016. Dat betekent een daling met 11,1%.

Het aantal faillissementen daalt in quasi alle sectoren. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 noteert Graydon belangrijke dalingen binnen de sector bouw (-23,68%) en de zakelijke dienstverlening (-34,12%). Ook binnen de transportsector wordt een daling met 30,16% genoteerd. De horecasector toont echter een bijna-status quo. Het relatieve aandeel van de horeca in het totaal aantal faillissementsuitspraken neemt zo beduidend toe. Het aantal failliete bars en cafés vormt nu bijna 9% van het totale aantal faillissementsuitspraken, terwijl dit in het eerste trimester van 2015 nog rond de 7,5% lag.