Viabuild werfkeet

Viabuild-werf werkt op zonlicht

PUURS – LIER - In opdracht van Provincie Antwerpen bouwt Viabuild uit Puurs aan een fietsverbinding tussen Lier en Antwerpen, de fietsostrade F11. Viabuild werkte al enkele bijzondere constructies uit, zoals een fietstunnel onder de ring van Lier en een fietsbrug over het treinspoor. Maar wat nóg meer in het oog springt, is de manier waarop Viabuild zich engageert voor duurzaamheid tijdens de werken zelf.

De werfkeet van Viabuild heeft énkel zonlicht nodig om te voorzien in elektriciteit voor de werken. Andere werfketen maken gebruik van een dieselgenerator bij gebrek aan netstroom. Maar dergelijke stroomgroepen zijn erg inefficiënt, aangezien ze vaak langere periodes draaien voor slechts een fractie van hun vermogen. Zo stoten ze onnodig veel CO2 en roet uit. De innovatieve werfkeet van Viabuild, die door Locquet Power & Light werd uitgerust met zonnepanelen en een battery pack, lost deze problemen in één keer op. ’s Nacht komt de elektriciteit uit de stille batterijen, en overdag rechtstreeks van de zon. Deze werfkeet is dus volledig autonoom, 24 op 24. En dat is een primeur voor Vlaanderen.

Het idee voor de groene werfkeet kwam van de werknemers zelf. Om de betrokkenheid van het personeel te vergroten organiseert Viabuild jaarlijks een wedstrijd om duurzaamheid in de kijker te zetten. En de werfkeet op zonne-energie was het winnende voorstel van 2020.  “Dit is niet zomaar een éénmalige stunt,” vertelt Steven Thijs, afdelingshoofd bij Viabuild. “Met dit proefproject wil Viabuild, altijd met het oog op de toekomst, het potentieel van werfketen op zonne-energie in kaart brengen. De balans tot dusver is zeer positief: op weekbasis levert de werfkeet een besparing van 776 kg CO2 op, wat neerkomt op 18 ton CO2 voor de geschatte duur van dit project. Dat is evenveel als de uitstoot van maar liefst 18 vliegreizen van Brussel naar New York. In het kader van zijn breed opgezette Duurzaamheidsplan 2025 mikt Viabuild op een jaarlijkse energiereductie van 3% . Groene werfketen worden ongetwijfeld een belangrijke schakel in dat plan.”