logistiek

VIL lanceert duurzaamheidsindex voor logistiek

Hoe duurzaam ben je als bedrijf? Het is niet altijd even goed in te schatten. Samen met dertien bedrijven ontwikkelde de VIL een krachtig instrument om bedrijven een reëel inzicht te geven op de duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten.

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen. Tijdens een evenement in Gent stelde VIL donderdag de ‘Logistics Sustainability Index’ voor. Dertien bedrijven werkten mee aan het project (Atlas Copco Airpower, Carglass Distribution, Chep Benelux, Colruyt, FrieslandCampina Belgium, Frigologix, HAVI Logistics, Montea, Ninatrans, Odyssey Logistics Europe, Snel Logistic Solutions, Transport Verbeken en Willy Naessens Industriebouw).

De druk van de maatschappij en van de verschillende stakeholders is een belangrijke drijfveer voor bedrijven om duurzamer te ondernemen. Er bestaat echter een grote barrière tussen woorden en daden.
De ‘Logistics Sustainability Index’ (LSI) is gebaseerd op een afgebakende set van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria om tot een objectieve score te komen. Het legt de nadruk op het verbeteren van de logistieke processen van het bedrijf, ongeacht de return on investment (ROI).

Naar analogie met de Logistics Performance index wil VIL de LSI index hanteren als een benchmark en Europees uitrollen. “De doelstelling is voornamelijk het creëren van een bewustzijn rond duurzaamheid en het prikkelen van ondernemingen om zichzelf te verbeteren. De benchmark ten opzichte van sectorgenoten werkt als katalysator om van elkaar te kunnen leren”, zegt Steve Sel, Manager Projecten & Valorisatie, VIL.

De LSI is een online tool die bedrijven vanaf 2020 jaarlijks kunnen invullen. Dat levert een score op in een overzichtelijk dashboard, inclusief een toelichtingsdocument.