Voka legt Mechelse ondernemerstopics voor aan stadsbestuur

Foto Luc Hilderson.
Foto Luc Hilderson.

Om sterker op de lokale ondernemersbelangen te focussen, organiseert Voka – Kamer van Koophandel Mechelen in de lente voor ondernemers gratis toegankelijke overlegmomenten met de beleidsmakers van hun thuisgemeente. Na een eerste geslaagde ontmoeting einde maart met het stadsbestuur van Lier, vond dinsdagavond in het Mechels stadhuis Voka@Mechelen plaats.

Dinsdagavond waren de Mechelse schepenen Marina De Bie (Leefmilieu, Natuur- en groenontwikkeling, Klimaat, Duurzaamheid, Energie, Mobiliteit, Internationale samenwerking, Personeel), Katleen Den Roover (Wijk- en Dorpszaken, Werk, Economie, Sociale Economie) en Marc Hendrickx (Burgerzaken, Diversiteit, Integratie, Gelijke kansen, Emancipatie, Onderwijs, Juridische zaken) aanwezig om te luisteren naar de bekommernissen van een zestigtal Mechelse ondernemers.

In zijn welkomstwoord vestigde algemeen directeur Frédéric Achten van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen onder meer de aandacht op de economisch gezien belangrijke positie van Mechelen en de positieve economische signalen van de jongste maanden. Zo zijn er, vergeleken met vorig jaar, ruim twaalf procent meer openstaande vacatures en is ook de werkloosheid aan het afnemen. Om die positieve koers te kunnen aanhouden, is het reeds lopende overleg met de stad Mechelen over onder meer een betere ontsluiting van Mechelen-Noord en vlotter verkeer op de R6 volgens Achten van groot belang.

“In vijftien jaar is Mechelen uitgegroeid tot de derde belangrijkste economische regio van Vlaanderen, na Antwerpen en Gent. Dagelijks verdienen hier zo’n vijftigduizend mensen hun boterham. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten”, beseft schepen Katleen Den Roover. “Gesprekken over een betere bewegwijzering naar bedrijventerreinen zijn lopende. Ook de verkeerssituatie aan R6 krijgt de nodige aandacht. We zullen er alles aan doen opdat de werken op de kruispunten met Antwerpse- en Liersesteenweg zo snel als mogelijk kunnen worden uitgevoerd.”

Ondernemers vragen informatie aan schepen De Bie. Foto Luc Hilderson
Ondernemers vragen informatie aan schepen Marina De Bie. Foto Luc Hilderson.

Voor de ondernemers gesprekken aanknoopten met de aanwezige Mechelse schepenen, richtte ook algemeen directeur Peter De Bruyne van Igemo enkele woorden tot hen. “Als regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid neemt Igemo initiatieven voor onder meer bijkomende ruimte om te ondernemen en beter betaalbare bouwkavels. Terwijl er in het verleden vooral aandacht voor herlokalisatie was, is het vandaag belangrijk dat er nieuwe investeerders worden aangetrokken. Ik roep het beleid op om onder meer aandacht te hebben voor regionale branding.”

Na deze Voka@Mechelen vinden de volgende weken nog gelijkaardige ontmoetingsmomenten plaats in Bornem (25 april), Heist-op-den-Berg (26 april), Puurs (3 mei) en Duffel (24 mei).