Van den Brande Demir Gantman Mieke Van den Brande, Minister Demir en André Gantman

Waterbedrijven bundelen hun krachten

Op 5 oktober 2021 organiseerden Pidpa en water-link, in aanwezigheid van Mevrouw Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, een persmoment waar zij hun gezamenlijke toekomstplannen hebben toegelicht. Door hun krachten te bundelen willen deze bedrijven zich verder wapenen tegen de toekomstige wateruitdagingen.

Het waterlandschap verandert. Waterbedrijven moeten steeds meer inspanningen leveren om aan hun opdrachten te blijven voldoen. Onze waterhuishouding is, onder meer door de klimaatverandering, ernstig verstoord met als gevolg langdurige droogteperiodes en regelmatig te veel neerslag op te korte tijd. Voor de waterbedrijven vormt dit de uitdaging om te blijven streven naar een duurzaam evenwicht zodat ook de toekomstige generaties nog kunnen blijven genieten van voldoende, zuiver (drink)water.

Pidpa en water-link, de twee waterbedrijven uit de provincie Antwerpen, zijn reeds meer dan 100 jaar actief in de drinkwatervoorziening en bijna twintig jaar als rioolbeheerder. De voorbije jaren zijn deze waterbedrijven meer en meer gaan samenwerken. “Een eerste belangrijke stap werd gezet in 2018 toen beide partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend”, zegt André Gantman, voorzitter van water-link. “Een samenwerking die op de eerste plaats gericht was op het gezamenlijk investeren in transportinfrastructuur en dat ten belope van 42 miljoen euro.”

In het licht van de verlenging van Pidpa als opdrachthoudende vereniging, liet de raad van bestuur van Pidpa in 2020 door adviesverlener KPMG een strategische studie opmaken die mogelijke toekomstscenario’s voor het bedrijf in kaart brachten.

“Uit deze studie bleek dat een samenwerking met water-link de beste waarborg biedt voor een duurzame watertoekomst voor onze klanten en gemeenten, waarbij leveringszekerheid, service, kwaliteit en kostprijs centraal staan”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Voor ons het sein om gesprekken aan te knopen met water-link en na te gaan hoe we de huidige samenwerking verder konden uitdiepen.”

Door het ondertekenen van een Letter of Intent willen beide bedrijven zich formeel engageren om een fusievoorstel in het najaar van 2022 aan de vennoten voor te leggen.
“Vanzelfsprekend hebben ook de waterbedrijven binnen deze Blue Deal een cruciale rol te vervullen”, aldus Minister Demir die bij de ondertekening aanwezig was. “Zij beschikken over de nodige kennis, ervaring en middelen om de doelstellingen van de Blue Deal mee waar te maken  op het terrein. Wanneer twee waterbedrijven, zoals Pidpa en water-link, dan ook de krachten willen bundelen om nog krachtdadiger te kunnen optreden binnen een duurzaam integraal waterbeleid, dan kan ik dat alleen maar toejuichen.”