Foto Marc Herremans

Werkgevers over energieakkoord: “Goede eerste stap, maar nog meer nodig”

Werkgeversorganisaties reageren positief op het energieakkoord dat de federale regering maandagnacht heeft beslist, maar ze wijzen er tegelijk op dat deze maatregelen niet genoeg zijn. Er is meer nodig om de energiefactuur voor bedrijven te verlagen, klinkt het unisono.

Zo vraagt het VBO dringend duidelijkheid over de toekomstige energiemix. Ook Voka wil dat de regering nog deze week beslist over uitstel van de kernuitstap, om de energieafhankelijkheid te verminderen. “Het is absoluut noodzakelijk dat de federale regering deze week nog beslist over de levensduurverlenging van minstens twee kerncentrales. Daarnaast zijn ook beslissingen nodig om de transitie naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen”, bepleit het VBO.

Loonkostenhandicap

De tijdelijke verlaging van de btw op de gasfactuur en accijnzen voor benzine en diesel, zouden een positief effect moeten hebben op de inflatie en dus op de competitiviteit van de bedrijven. Toch schat de technologiefederatie het effect op maximaal 0,7 procent van de loonindexering. Ze vreest dat de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven verder zal ontsporen en dringt daarom aan om zo snel mogelijk in te grijpen.

“In toepassing van de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, beter bekend als de Wet van 1996, vragen wij dat de regering niet wacht tot de situatie verder verslechtert, maar onmiddellijk het voorziene overleg voor bijsturing in gang zet.”

Energiefactuur van bedrijven

De meeste ondernemersorganisaties dringen ook aan op extra maatregelen die de energiefactuur voor de bedrijven zouden doen dalen. “De maatregelen die de regering heeft aangekondigd zijn vooral gericht op gezinnen”, zegt Unizo. “We missen dringende en specifieke maatregelen om de energiefactuur voor ondernemers te drukken.”

Agoria sluit aan: “Maatregelen voor bedrijven staan niet los van maatregelen voor gezinnen. Het is niet het ene of het andere, er zijn geen tegengestelde belangen, want de consument is meestal ook een werknemer. Jobs kunnen maar gecreëerd en behouden blijven als de rendabiliteit en competitiviteit van de bedrijven standhoudt.”

Gelijk speelveld

De technologiefederatie vraagt daarom dat beleidsmakers de Europese tijdelijke crisiskaderregeling voor staatssteun mee vormgeven en bekijken hoe zowel Belgische kmo’s als grote bedrijven maximaal geholpen kunnen worden. “De duidelijke richtsnoeren die Europa opstelt, moeten het gelijk speelveld met onze buurlanden kunnen versterken.”

Kmo’s

Het NSZ wil ook structurele maatregelen voor kmo’s. “Kleine ondernemingen betalen vaak een veelvoud aan transport- en distributiekosten omdat de afname kleiner is. Dit kan niet, iedereen moet dit mee overleven, anders belanden we in een nieuwe faillissementengolf. We roepen de overheid dan ook op om met de distributiebeheerders oplossingen te zoeken om deze kosten structureel en uniform aan te pakken voor het bedrijfsleven.”