willemen SDG

Willemen Group benoemd tot SDG Champion: “Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen”

De Verenigde Naties heeft Willemen Group, het bouwbedrijf uit Mechelen, uitgeroepen tot een SDG Champion. Hun duurzaamheidsinspanningen worden op die manier erkend en beloond door de internationale organisatie. In oktober 2020 behaalde Willemen Group ook al het UNITAR-certificaat SDG Pioneer.

“We vinden het onze plicht te bouwen aan een betere wereld", zegt voorzitter Tom Willemen. "Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen. Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent. We integreren de SDG’s in onze bedrijfsstrategie en zetten ze om in een duurzame strategie met prioritaire doelstellingen en actieplannen. We willen fungeren als voorbeeld binnen de bouwsector en zo andere organisaties inspireren om duurzame praktijken te omarmen en positieve veranderingen te bevorderen.”

"Als Willemen Groep streven we dagelijks naar het verminderen van onze impact op het milieu en het creëren van waarde voor de samenleving. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen fungeren daarbij als onze gids. Het behalen van de SDG Champion-status is een bevestiging dat onze inzet vruchten afwerpt en een erkenning van de toewijding van onze vele collega's die onze ambitie dag in, dag uit in hun werkzaamheden implementeren.", aldus duurzaamheidsmanager Franky Van den Berghe.

Alle bedrijven werken mee 

“Concreet werken we in alle bedrijven aan het verlagen van onze CO2-emmissie. Zo heeft Franki Construct binnen onze business line bouw als één van de eerste Belgische bedrijven in 2016 een CO2-bewust certificaat behaald. Daarnaast heeft Kumpen als eerste binnen onze groep in 2022, dankzij een ketenanalyse van de riool-relining en daarbij horende maatregelen en inspanningen, niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder” vult hij aan.

“Willemen Infra zet in op circulariteit via investeringen in onze beton- en asfaltcentrales en sectorbetrokkenheid. Hierbij streven we naar 100% circulair asfalt en het toepassen van gerecycleerde granulaten voor duurzaam beton. De kwaliteit van het gerecycled product is essentieel. We streven naar klimaatneutraal bouwen zonder ecologische schade door grondige milieurisico-analyse en optimalisatie van middelen voor minimale impact” besluit Franky.