brug

W&Z realiseert twee fiets- en voetgangersbruggen

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem is opengesteld voor het verkeer. Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor een soortgelijke brug aan de Heidestraat in Zemst. Dit zijn beide realisaties van Waterwegen en Zeekanaal uit Willebroek.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug moet in de eerste plaats een lokale verbindingsfunctie vervullen voor fietsers en voetgangers tussen het dorpscentrum en het station van Eppegem. Daarnaast vormt ze, in combinatie met een nieuw stukje jaagpad langs de rechteroever van de Zenne, een aansluiting van het reeds bestaande jaagpad langs de rechteroever richting Vilvoorde op het ruim 11 kilometer lange deeltracé van de fietssnelweg Antwerpen-Brussel (F1) tussen Mechelen en Vilvoorde.

Investering

“Ik heb bijna 300.000 euro geïnvesteerd in deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Ze moet mensen verleiden om vaker voor de fiets te kiezen."

W&Z startte ondertussen in het kader van de uitbouw van deze belangrijke fietsverbinding met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ook de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe brug ter hoogte van de Heidestraat in Zemst en voor het verbreden en verharden van het jaagpad tussen Eppegem en Zemst.

“Multifunctionaliteit vormt de kern van onze visie op het waterwegenbeleid,” zegt voorzitter van Waterwegen en Zeekanaal NV Tom Dehaene. “Vandaar dat we behalve op onze kernactiviteiten – transport en waterhuishouding – ook inzetten op onder meer het verbeteren van de mobiliteit. Het dubbelproject hier in Zemst is daarvan een mooi voorbeeld."

De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Eppegem kostte 295.000 euro en de aansluitende wegenis 250.000 euro. De brug in Zemst zal 465.000 euro kosten, waarvan 40% wordt gefinancierd door EFRO.