ingest-picture-3440874-full Foto ies

15 jaar na vertrek van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas keert economische activiteit terug

MOERBEKE-WAAS - Nadat in 2007 de voormalige suikerfabriek de deuren sloot, komt er weer economische activiteit op de voormalige bedrijfsterreinen in Moerbeke-Waas. Het gemeentebestuur en Interwaas leggen momenteel de laatste hand aan de ontwikkeling van een kmo-zone op de ‘suikersite'. “Hopelijk openen tegen 2024 de eerste bedrijven hier hun deuren.”

Het bedrijventerrein ligt in de kern van het dorp op de vroegere suikerfabrieksite, tussen de gemeentewegen Terweststraat – Opperstraat en de Moervaart. Via de Ledestraat is het verbonden met de autosnelweg E34 en ligt vlakbij de fietssnelwegen F41 en F412, die op de vroegere spoorwegtracé's naar de suikerfabriek werden aangelegd.

Er zal plaats zijn voor een twintigtal bedrijven. Naast het bedrijventerrein wordt op de hele voormalige site ook een ruimte voor wonen, groen en recreatie voorzien.

Parkeerplaatsen

“Alle plannen voor het bedrijventerrein en het woongedeelte werden in een masterplan gegoten”, legt schepen voor Lokale Economie Sarah Poppe (Open VLD) uit. “We leggen de nadruk op duurzaamheid, groen, modern en compact en lokaal. We kiezen in de kmo-zone bijvoorbeeld niet voor individuele parkeerplaatsen en leggen een compacte bouwvorm op waar elke vierkante meter beschikbare ruimte optimaal wordt benut.”

Het gemeentebestuur gaf aan Interwaas ook de opdracht om een openbaar groen domein te creëren. “Dit zal publiek toegankelijk zijn voor alle bedrijven”, zegt omgevingsschepen Koen Mertens (Open VLD). “Verschillende bomen en hoge struiken zullen voor het landschappelijk karakter zorgen. Ook zullen er verschillende soorten toegangspaden in het park worden aangelegd. Het hemelwater van de bedrijven en de openbare wegen wordt collectief opgevangen in waterpartijen.”

Geen horeca of transport

Volgens gemeenteraadsvoorzitter Peter De Bock (Open VLD), die lid is van de Raad van Bestuur van Interwaas, wordt er vooral op lokale bedrijven met als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking of verwerking van goederen gemikt. Kleinhandel, horeca, autonome kantoren en diensten, afvalverwerkingsbedrijven, transportbedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen zijn niet toegelaten. “De verwachting is dat de percelen in april 2023 kunnen worden verkocht”, zegt De Bock.