Old,Narrow,Street,With,Tables,Of,Cafe,In,Ghent,(gent), Foto: Shutterstock

18% Gentse werkgevers discrimineert, Unizo is niet overtuigd van de praktijktesten

Zowat 18% van de werkgevers in Gent discrimineert een kandidaat die solliciteert voor een baan. Dat blijkt uit praktijktesten bij 766 Gentse werkgevers.

Onderzoekers hebben 1.935 correspondentietesten uitgevoerd, waarbij fictieve cv's worden opgestuurd naar bedrijven om hun reactie in kaart te brengen. Zo wordt nagegaan of werkgevers vooroordelen over onder meer leeftijd, herkomst of genderidentiteit hebben. Honderdzesendertig werkgevers behandelen kandidaten ongelijk op basis van een of meerdere criteria. Fysieke beperkingen - zoals doofheid - zetten de slaagkansen op een aanwerving het meest onder druk.

Dove personen worden het meest geconfronteerd met ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt. Zij krijgen 53% minder vaak de kans om op gesprek te komen. Dit kan ook verklaard worden omdat de job niet geschikt is voor mensen met een auditieve beperking. Bij kandidaten met een Turks of Marokkaans klinkende naam is dat 9%, bij oudere kandidaten 12%. Transgenderkandidaten worden op basis van hun cv even vaak uitgenodigd, en vrouwen worden dan weer vaker uitgenodigd.

Inclusief rekruteren 

In Gent werden de eerste testen uitgevoerd in 2021, waarop enkele remediërende maatregelen werden genomen. Zo organiseerde de stad met partnerorganisaties verschillende workshops rond inclusief rekruteren, trainingen rond onbewuste vooroordelen en infosessies rond ondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidsbeperking.

Dit blijkt niet voldoende om discriminatie op de werkvloer volledig uit te roeien. Uit de resultaten blijkt dat nog altijd 18% van de geteste werkgevers op minimaal een van de criteria de kandidaten ongelijk behandelt. De dossiers van die werkgevers worden overgemaakt aan Unia of aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) verdedigt de aanpak. "Discriminatie is een misdrijf en deze cijfers tonen aan dat er nog steeds ongelijke kansen bestaan op de arbeidsmarkt waardoor er veel waardevol talent onbenut blijft", klinkt het. "Praktijktesten mét individuele gevolgen zijn onontbeerlijk in de strijd tegen racisme en discriminatie."

"Valse sollicitaties"

Gent pioniert al jaren met praktijktesten, ook op de huurmarkt. Maar de focus op de arbeidsmarkt krijgt ook kritiek. Unizo is niet overtuigd van de praktijktesten en stoort zich aan de conclusie die de stad trekt. "Valse sollicitaties' zonder medewerking van de sectoren, is niet de juiste manier om discriminatie en vooral de achterliggende gronden vast te stellen en aan te pakken", zegt de werkgeversorganisatie. "We moeten vooral attent zijn dat werkgevers niet gestigmatiseerd worden en dat de goeie inhaalbeweging uit het verleden naar waarde wordt geschat om zo verder te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Uit de cijfers blijkt namelijk dat 82% van de werkgevers op geen enkele grond discrimineert."