30.806 Oost-Vlaamse freelancers op eerste Dag van de Freelancer

In Vlaanderen en Brussel samen waren er in september 167.655 freelancers actief, waarvan 30.806 in de provincie Oost-Vlaanderen. Speciaal voor die sterk groeiende groep organiseert Unizo vandaag samen met Nextconomy en Jellow voor het eerst de Dag van de Freelancer.

Uit het nieuwste Freelancer Focus-rapport van UNIZO, in samenwerking met Graydon Belgium nv, blijkt dat 88% van de freelancers in hoofdberoep werkt, 12% in bijberoep. 72% is een man, 28% een vrouw. 65 % werkt via een vennootschap, 35% als eenmanszaak.In de provincie Oost-Vlaanderen werden vorige maand 30.806 freelancers geteld. Vooral adviesbureaus en IT’ers zijn in onze provincie actief als freelancer, net als artiesten, fotografen, vertalers en tolken.

Zorgen om sociaal statuut

Amper 2% van de zelfstandigen ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 60% hoopt in de komende vijf jaar actief te blijven als freelancer en 4% wil in die periode doorgroeien van bij- naar hoofdberoeper. Nog eens 24% stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht.

Toch maken de freelancers zich zorgen over hun sociaal statuut. Voor 39% van de ondervraagden is dit zelfs hun voornaamste bekommernis. Ook maken ze zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (43%). De overdaad aan administratieve en financiële lasten, opgelegd door de overheid, is tot slot bij 26% een doorn in het oog.

Voor het tweede jaar op rij werd aan opdrachtgevers gevraagd waarom ze samenwerken met freelancers. De top 3 van de antwoorden bestaat uit pieken opvangen in het gewone werk (62%), de ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van de freelancer (50%) en behoefte aan gespecialiseerde kennis (48%).