bedrijventerrein De Prijkels Geert De Jaeger, CEO van Dematra, en Sofie Vandelannoote, algemeen directeur van Veneco, bezegelen de overeenkomst ook nog eens met een handdruk. Foto: pdv

Bedrijf Dematra en ontwikkelaar Veneco openen vrachtwagenparking op De Prijkels: “Efficiënte oplossing voor de mobiliteit”

Op de uitbreiding van het bedrijventerrein De Prijkels in Kruisem is een zone ingericht als vrachtwagenparking. Streekintercommunale Veneco zorgde voor de aanleg en de omheining en vond in het logistiek bedrijf Dematra een partner voor de verdere uitbating en beheer van de parking. De parking is zowel voor de werking van Dematra als voor de bedrijven die nood hebben aan extra ruimte.

Op het uitgestrekte bedrijventerrein De Prijkels, dat het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth beslaat, kreeg een perceel een bijzondere bestemming: een zone voor een collectieve vrachtwagenparking. Dit is een initiatief van de streekintercommunale Veneco, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Om dit te realiseren vond Veneco een partner in het logistiek bedrijf Dematra, dat op De Prijkels magazijnen heeft in Deinze, Nazareth en Kruisem. De vrachtwagenparking is ingericht op een perceel in de Souverainestraat 27 in Kruisem.

“Betere verkeersdoorstroming”

“Als streekintercommunale streven we naar initiatieven die zowel de bedrijven ondersteunen als bijdragen aan een veilige werkomgeving”, zegt Sofie Vandelannoote, algemeen directeur van Veneco. “We integreren meerdere beleidsdoelstellingen in de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Prijkels. Naast ruimte voor bedrijvigheid, gaat veel aandacht naar mobiliteit: van gescheiden fietspaden tot het ontwikkelen van een collectieve vrachtwagenparking. We zetten ook maximaal in op duurzame energievoorziening en op een biodiverse werkomgeving. We blijven de werking van het bedrijventerrein op de voet volgen. Met de realisatie en ingebruikname van de vrachtwagenparking dragen we bij tot een verbeterde verkeersdoorstroming.”

“Nood aan bijkomende parkeerruimte”

Veneco sloot met het bedrijf Dematra een erfpachtovereenkomst om de vrachtwagenparking te beheren. Dematra is verplicht om een kwart van de parkeerplaatsen beschikbaar te stellen aan bedrijven, die nood hebben aan een vrachtwagenparking. Bedrijven in De Prijkels hebben voorrang, gevolgd door bedrijven die door de stad Deinze en de gemeenten Nazareth en Kruisem worden doorverwezen. “Met drie vestigingen op De Prijkels zochten we bijkomende ruimte om toekomende vrachtwagens te centraliseren. Een terrein waar chauffeurs tijdelijk parkeren terwijl ze wachten om te laden of te lossen. Op die manier wordt de openbare weg niet verhinderd. Ons bedrijf telt 250 tot 300 trucks per dag”, zegt Geert De Jaeger, CEO van Dematra.

Niet gratis voor derden

Veneco zorgde voor de aanleg en de omheining van de parking, terwijl Dematra de verdere inrichting, camerabewaking, toegangscontrole en het nodige sanitair voorzag voor de uitbating. “We hebben in de vrachtwagenparking liefst 450.000 euro geïnvesteerd”, benadrukt Geert De Jaeger. “Daarom stellen we de parking niet gratis aan derden ter beschikking. Voor een halve dag parkeren, vragen we 12 euro en een volledige dag kost 22 euro. Dit initiatief zal uiteraard de parkeerproblematiek, waarbij nog altijd gratis langs de openbaar weg mag geparkeerd worden, niet helemaal oplossen. Ook de lokale overheden hebben daarin een rol te spelen.”