Fietsenzaak Prestige Fietsenzaak Prestige uit Wetteren moet een miljoenenboete betalen. Foto: lvi

Bekende fietsenzaak moet monsterboete van 13 miljoen euro betalen na “bewuste fraude” met Chinese fietsen: “Totaal gebrek aan respect voor de regels”

Fietsenzaak Prestige uit Wetteren is veroordeeld tot een boete van 13,6 miljoen euro. Ze zou douanekosten ontdoken hebben bij de invoer van elektrische fietsen uit China. De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen spreekt van “ernstige, al dan niet georganiseerde fiscale fraude, die zorgt voor oneerlijke concurrentie”.

Fietsenzaak Prestige, aan de Zuiderdijk in Wetteren, bestaat al zeventig jaar en is met zaakvoerder Paul Niemegeers (60) toe aan de derde generatie. Het Antwerpse gerecht beschuldigde het bedrijf ervan de douane bewust te hebben misleid.

“Prestige heeft bewust incorrecte informatie vermeld en andere informatie verzwegen, waardoor er bewust een incorrecte douaneaangifte is gebeurd”, motiveert het. Prestige zou de invoer van afzonderlijke fietsonderdelen hebben aangegeven, die niet onder de antidumpingrechten vallen.

Die wetgeving moet oneerlijke concurrentie tegengaan en de eigen markt beschermen. Maar in plaats van fietsonderdelen zou Prestige volledige elektrische fietsen van Chinese oorsprong hebben ingevoerd, die aan een hoger invoerrecht zijn onderworpen.

“Men wilde douane bedriegen”

Het gerecht vond het vreemd dat Prestige vóór de invoer van het antidumpingrecht op 19 juli 2018 volledige elektrische fietsen invoerde, en vanaf 2019 volledig overstapte op de invoer van fietsonderdelen.

Prestige bestaat al zeventig jaar en is aan de derde generatie toe. Foto: lvi

Het gerecht analyseerde de elektronische communicatie tussen Prestige en China. “Hieruit blijkt dat na het instellen van het antidumpingrecht de invoer van volledige fietsen gewoon werd verdergezet, maar dat de hoofdbestanddelen werden opgesplitst in deelzendingen, die bewust werden verspreid over verschillende containers en schepen. Er werd een pro forma-factuur teruggevonden, waarin volledige fietsen werden besteld.”

De douane kwam er ook op uit dat er zich in een bepaalde container honderd fietsframes meer bevonden dan was vermeld in de aangifte. “Die werden sluiks ingevoerd, waardoor invoerrechten, antidumpingrechten en compenserende rechten werden ontdoken. Het opzet was om de douane te bedriegen.” Zaakvoerder Luc Niemegeers sprak van een “fout van de Chinese leverancier”.

“Ernstige fiscale fraude”

De rechtbank spreekt van “al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude”, en berekende dat Prestige voor bijna 3 miljoen euro aan Europese douaneschulden heeft ontdoken. De Wetterse fietsenzaak haalde aan dat de Belgische douanediensten niet bevoegd waren om een proces-verbaal op te stellen, maar dat volgde de rechtbank niet.

De fietsenzaak en de zaakvoerder kregen een gigantische boete. Foto: lvi

Ook dat de strafvordering niet correct werd ingesteld, de dagvaarding onduidelijk zou zijn, of een ambtenaar onvoldoende onafhankelijk zou zijn, legde de rechtbank naast zich neer. Prestige vond dat er sprake was van belastingontwijking, wat niet strafbaar is, en niet van belastingontduiking, en vroeg de vrijspraak.

Miljoenenboete

Maar de rechtbank legde de fietsenzaak een gigantische boete op. Prestige moet 13,6 miljoen euro betalen, waarvan 2 miljoen effectief en 11,6 miljoen met uitstel. Zaakvoerder Luc Niemegeers werd tot een gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel veroordeeld. Hij moet een boete van 13,6 miljoen euro betalen, waarvan 250.000 euro effectief en de rest met uitstel.

“De feiten zijn ernstig”, oordeelde de rechtbank. “De handelingen wijzen op een frauduleuze ingesteldheid en een totaal gebrek aan respect voor de geldende regelgeving. Ze brengen ernstige schade toe aan de Belgische Schatkist en zorgen voor oneerlijke concurrentie ten aanzien van handelaars die de regelgeving wél stipt naleven.”

Luc Niemegeers is aangeslagen door het vonnis, maar wenst voorlopig niet te reageren.