Nieuws Oost-Vlaanderen Bouwsector zorgt weer voor werkgelegenheid

Bouwsector zorgt weer voor werkgelegenheid

Bouwsector zorgt weer voor werkgelegenheid

De bouwnijverheid verkeert in een goede economische gezondheid, die wordt ondersteund door gunstige determinanten – beschikbaar inkomen van de gezinnen, werkloosheidsgraad, overheidsinvesteringen. Voor 2018 verwacht de Confederatie Bouw een groei van ongeveer 3,7 %, ruim boven de verwachte groei van de Belgische economie als geheel (1,6 %).

In 2018 zal de bouw worden ondersteund door een versnelling van het aantal bouwvergunningen als opmaat naar de aanscherping van de energie-efficiëntievereisten in Vlaanderen, door een budgettaire inspanning voor de renovatie van openbare gebouwen en door een duidelijke intensivering van de investeringen door lokale overheden.

Banenschepper

Deze goede resultaten hebben de bouwsector in staat gesteld zijn rol als banenschepper te consolideren, een status die hij in 2016 heeft herwonnen en in 2017 heeft geconsolideerd. Uit de INR-statistieken blijkt dat het aantal werknemers in de bouwnijverheid is gestegen van 201 000 in het eerste kwartaal van 2017 naar 203 000 in het eerste kwartaal van 2018, een stijging van 1 900 eenheden. Dit ondanks de komst van gedetacheerde Europese arbeidskrachten naar onze werven, zij het in dalende lijn, en de moeilijkheden om aan te werven.

In deze goede werkgelegenheidscijfers zien we het effect van de anticipatie van de bedrijven op de aan de sector beloofde vermindering van de loonkosten. Wil de bouw zijn rol als banenschepper blijven spelen, dan is het belangrijk dat de regering en de sociale partners hun inspanningen voortzetten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in België beter op elkaar af te stemmen.

Arbeidsongevallen blijft probleem

De Confederatie betreurt daarnaast ten zeerste dat het aantal arbeidsongevallen in de bouw nog steeds te hoog is, ondanks een al jaren durende gestage daling. De Belgische bouw bevindt zich, inzake veiligheid, in een Europees gemiddelde, ver achter de goed presterende landen, zoals Zweden, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waar de minste arbeidsongevallen in de bouw gebeuren.

Het voorbeeld van de “model”-landen is er om ons eraan te herinneren dat het noodlot niet mag ingeroepen worden als argument voor het gebeuren van arbeidsongevallen en om alle bouwbedrijven aan te moedigen om een echt veiligheidsbeleid te ontwikkelen dat geïntegreerd is in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Hoofdprioriteit

De Confederatie zet zich vastberaden in voor de strijd voor een betere veiligheid op de bouwplaatsen, die zij tot 2020 tot een van de hoofdprioriteiten van haar actieprogramma heeft gemaakt, met als doel het aantal arbeidsongevallen te halveren en de Belgische bouwsector op het niveau van de meest doeltreffende Europese staten inzake preventie te brengen.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.