Broers

Brouwerij Broers neemt tijdelijke intrede in kerk in Wachtebeke

In juni lanceerden de gemeente Wachtebeke en Veneco de oproep: wie zorgt voor een nieuwe invulling van de kerk? Kandidaten hadden tot eind augustus om een voorstel in te dienen. Gepassioneerde bierbrouwers Bram Bossuyt, Ruben Laureys en Thomas Laureys wonnen uiteindelijk de wedstrijd en zullen de komende 15 jaar vertoeven binnen de kerkmuren in Wachtebeke.

De zoektocht naar een nieuwe invulling is een volgende logische stap in het herbestemmingstraject voor de kerk in Overslag. Het gaat om een erfpacht waarbij de erfpachtovereenkomst kosteloos wordt toegestaan voor een periode van 15 jaar met mogelijke verlening. Gedurende deze periode geeft de erfpachter de kerk een nieuwe, private invulling in combinatie met een minimale publieke toegankelijkheid voor de lokale gemeenschap.

Alle ingediende voorstellen werden door een jury beoordeeld. Belangrijke parameters waren de kwaliteit en realiseerbaarheid van het projectvoorstel. Het voorstel van Brouwerij Broers omvat de verhuis en uitbreiding van de bestaande ambachtelijke brouwerij naar de kerk, het inrichten van een proeflokaal, een buurtpunt met toeristische informatie en een dorpswinkel met lokale Smaak-van-Waas-producten. De gemeente beslist dan ook om in samenwerking met intercommunale Veneco de onderhandelingen op te starten met Brouwerij Broers om zo tot een intentie-overeenkomst erfpacht te komen.

De toekomst van de kerk

De volgende stap is het opmaken van de renovatieplannen, het indienen van de vergunningsaanvraag en tot slot de effectieve verbouwingen. Om een kwalitatieve uitwerking te garanderen, zal Veneco de erfpachter begeleiden bij het organiseren van een mini-wedstrijd tussen 3 architectenteams. In tussentijd heeft Brouwerij Broers al heel wat ideeën om een tijdelijke invulling te organiseren in en rond de kerk.

Op de foto van links naar rechts: Sofie Vandelannoote (algemeen directeur Veneco), Ruben Laureys (Brouwerij Broers),  Bram Bossuyt (Brouwerij Broers), Rudy Van Cronenburg (burgemeester Wachtebeke), Lise Gosseye (algemeen directeur Wachtebeke)