Meubelhersteller (1)

De Keet geeft circulaire economie een boost in regio Aalst

AALST - Via het nieuwe project De Keet zal er de komende 20 maanden ingezet worden op de ondersteuning van circulair ondernemerschap met sociale impact in de regio Aalst. Acht verschillende partners haalden hiervoor een subsidie binnen bij ESF Vlaanderen en Vlaanderen Circulair.

Vandaag zijn er in de 8 steden en gemeenten in de regio Aalst al meer dan 3.000 circulaire jobs. Circulaire economie is in opmars. Het gaat bijvoorbeeld over jobs die werken rond herstel, hergebruik of recyclage. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van deze jobs ook door sociale tewerkstelling ingevuld kan worden. Met deze opportuniteiten wil De Keet aan de slag om de regio Aalst voor te bereiden op de economie van de toekomst.

Samen met 11 andere projecten in heel Vlaanderen werd De Keet geselecteerd door ESF Vlaanderen en Vlaanderen Circulair om een circulaire hub met sociale impact op te starten. Tot en met 31 december 2022 krijgt De Keet de nodige middelen om ondernemers met sociaal-circulaire ideeën te ondersteunen en een netwerk uit te bouwen.

Sterk partnerschap

De Keet is een sterk partnerschap dat getrokken wordt door de interlokale vereniging HANDEL Samen & sociaal. Samen met De Gendarmerie (OCMW Aalst), Provincie Oost-Vlaanderen, Bedrijvencentrum De Punt, The Circular Hub, Hogeschool Gent, Stroom vzw en Kringwinkel ZuidOost-Vlaanderen wil men circulaire samenwerkingen opzetten en een bruisend ecosysteem uitbouwen.

Langetermijnvisie

Een uniek acceleratieprogramma, een uitgebreid aanbod aan netwerkevenementen, boeiende workshops en het faciliteren van concrete sociaal-circulaire samenwerkingen tussen ondernemers vormen de ruggengraat van het nieuwe project. De Keet heeft als missie om de circulaire en sociale economie bekend te maken bij burgers en ondernemers. Het project vormt de start van een langetermijnvisie om de regio Aalst op de kaart te zetten als regio voor circulair ondernemerschap met een sociale impact. Duurzame economische groei en meer jobcreatie voor kansengroepen vormen het einddoel.

Voka Oost-Vlaanderen, ILVA, de bedrijvenverenigingen en grote bedrijven zoals Jan De Nul, MAAAT en het OLV-ziekenhuis zullen hun steentje bijdragen om van de Aalsterse regio de nieuwe circulaire hotspot te maken.

Herbekijk het webinar

Project De Keet werd gelanceerd tijdens een webinar op 1 juni. Herbekijk je de webinar graag of wil je als starter of ondernemer meewerken aan circulaire samenwerkingen? Contacteer De Keet dan via dekeet@aalst.be en blijf zo op de hoogte van aanstaande events.