DEME Luc Vandenbulcke. Foto: Belga

DEME realiseerde recordomzet van bijna 3,3 miljard in 2023

De maritieme aannemer DEME zag de omzet en de winst het voorbije jaar duidelijk aandikken, en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf woensdag heeft bekendgemaakt.

De baggeraar en aanlegger van windparken op zee uit Zwijndrecht realiseerde in 2023 een recordomzet van bijna 3,3 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer dan in 2022. De omzet uit de aanleg van windparken op zee groeide zelfs 57%.

Dat resulteerde in een 26% hogere EBITDA-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 596 miljoen. Netto blijft daar 163 miljoen van over, of 44% meer dan een jaar eerder.

Gezonde vraag

Het bedrijf, dat ook actief is als bodemsaneerder, spreekt van uitstekende resultaten, een sterke marktpositie en een gezonde vraag. Voor 2024 verwacht het bedrijf een omzetgroei van minstens 10% en een EBITDA-marge vergelijkbaar met 2023. Het bedrijf hoopt dat het zijn netto financiële schuld in 2024 verder zal kunnen verlagen.

Het orderboek van DEME bedraagt 7,6 miljard euro: 22% dikker dan eind december 2022. Zowel voor de bouw van windparken op zee als voor baggerwerken kon DEME wereldwijd nieuwe contracten binnenhalen. Het bedrijf stelt ook een brutodividend voor van 2,1 euro per aandeel: een stijging met 40%.

In de jaarresultaten merkt de maritieme aannemer op dat alle segmenten waarin het bedrijf actief is, stijgen. Naast de traditionele baggerwerken is DEME actief op de offshore energiemarkt. Daarvoor worden installatieprojecten uitgevoerd van Taiwan tot in de Verenigde Staten. Ook de andere twee segmenten, Concessions en Environmental, blijven groeien. Dat is deels een gevolg van de strengere milieuwetgevingen wereldwijd.