Foto_FB-zonen-1600×900

Filip Balcaen en zonen Louis en Simon (Baltisse): “Wie het hardst duwt, wint de race.” (deel I)

WAREGEM - Eens ondernemer, altijd ondernemer. Het gezegde gaat alvast helemaal op voor evergreen Filip Balcaen. Ook zijn zonen Louis en Simon zijn door hetzelfde ondernemersvirus aangestoken. De familie Balcaen is geëvolueerd van een industriële speler naar een ondernemende investeerder, en dat via het eigen familiale fonds Baltisse. Made in had een exclusief gesprek met de vader en de twee zonen. Vandaag deel II.

Het valt op dat u met Baltisse vooral investeert in zeer traditionele sectoren zoals vastgoed. U gelooft niet in de hightechbedrijven van morgen?

-Filip Balcaen: Toch wel hoor. Via onze private equity portefeuille belanden we wel bij dergelijke bedrijven. Maar niet rechtstreeks, wel via participaties in specifieke fondsen met de mogelijkheid om te co-investeren. Dat is een vorm van risicospreiding. Zij nemen de lead maar wij investeren aan hun zijde.

-Louis Balcaen: Zo investeert Baltisse in het durfkapitaalfonds Fortino van Duco Sickinghe, om maar één voorbeeld te geven.

Is investeren in dit soort van fondsen al bewezen rendabel?

-Filip Balcaen: Het is altijd een kwestie van risico afwegen. In principe zijn investeringen via ons PE-fonds meer rendabel dan die in Vastgoed. Maar het risico dat je neemt, is wel groter.

Omarmt u bedrijven die bezig zijn met AI (artificiële intelligentie), Iot (Internet of Things), robotica of blockchain?

-Filip Balcaen: Als het van mij afhangt, zal ik nooit investeren in zaken die ik zelf niet begrijp. Dan doe ik dat liever via een fonds.

-Louis Balcaen: Het mag ook niet de bedoeling zijn dat Baltisse een dinosaurus wordt. Ik weet ook wel dat we hier een zekere industriële achtergrond hebben, maar dat mag ons niet beletten met een kritische blik open te staan voor de bedrijven en sectoren van de toekomst. Het is een kwestie van competenties terzake op te bouwen en daar zijn we ook mee bezig.

-Filip Balcaen: Ik denk hier ook aan onze belangstelling voor healthcare, opnieuw via deelname aan wat experts terzake doen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan onze samenwerking met Yvan Vindevogel (Vision Health Care). In dergelijke formules – samen met anderen - geloven we sterk.

Hoe kijkt u terug op corona? U was bij het uitbreken van de epidemie één van de eersten om te zeggen dat we met zijn allen vooral aan de slag moesten blijven.

-Filip Balcaen: In the end moeten we er voor zorgen dat we in de toekomst dergelijke ‘rampen’ kunnen voorkomen. Ik blijf erbij dat we de economie toen nodeloos verlamd hebben, met alle gevolgen vandien. De overheden strooiden met geld voor iedereen. Iedereen weet dat er toen misbruik werd gemaakt door bepaalde partijen. Je moet nooit te veel subsidies in de vrije markt pompen. De inflatie die we vandaag kennen, is een rechtstreeks gevolg van die geldstroom van toen, alleen wordt dat nooit gezegd.

-Louis Balcaen: We moeten er toch ook op wijzen dat corona ook positieve effecten heeft gehad. Ik denk hier aan de versnelde digitalisering van bepaalde processen. Of aan de grotere aandacht voor well-being.

-Simon Balcaen: Toch ook een kanttekening daarbij: we hebben de waarde herontdekt van het samen zaken beleven op kantoor. Iedereen wilde zo snel mogelijk terugkomen na een korte periode.

-Filip Balcaen: Ondernemen is en blijft een sociaal gebeuren. Corona heeft het belang van een sociaal bindweefsel doen herontdekken. Iedereen is ook wel thuis gekomen van het thuiswerken. Videocalls hebben bewezen suboptimaal te zijn. Je kan de mensen niet voelen als je ze niet rechtstreeks in de ogen kan kijken. En ook: er wordt niet gelachen via computervergaderingen.

Horen we hier de onbekende Filip Balcaen aan het woord? Het is te weinig bekend maar u bent een sociaal ondernemer par excellence. Uw benevolaat strekt ver. Hulp voor de bouw van hospitaal in Rwanda, steun aan het sociale huis Ubuntu, een significante duw in de rug aan het hospitaal van Réginald Moreels in Congo of aan het Anti Kanker Fonds. Het gaat ver en incognito voor de buitenwereld. Wat drijft u?

-Filip Balcaen: Ik vind dat een ondernemer ook moet helpen aan het realiseren van meerwaarde in de maatschappij. Filantropie geeft me een goed gevoel en een zekere balans in mijn leven. Dat is het, niet meer en niet minder.

Louis, Simon, wat zijn jullie activiteiten vandaag?

-Louis Balcaen: Mijn activiteiten binnen de afdeling directe investeringen zijn tweeledig. Enerzijds, op zoek gaan naar groeibedrijven die behoefte hebben aan geduldig kapitaal en voldoen aan onze investeringscriteria. En anderzijds, als actieve eigenaar de portefeuille bedrijven ondersteunen op specifieke projecten (overnames, rapportering, HR, financiering, enzovoort). Momenteel ben ik nauw betrokken bij de uitbouw van Baobab Collection in de US.

-Simon Balcaen: Mijn hoofdactiviteit binnen de vastgoedtak is business development. Zo begeleid ik de aankoop van nieuwe dossiers (uitwerken haalbaarheidsstudie, aansturen due diligence proces, negotiëren van contracten, enzovoort). Daarnaast stuur ik onze buitenlandse vastgoed partnerships aan (USA, Roemenië en Nederland).

Alles wijst toch op een voorbestemde opvolging van vader op zoon. Of vergissen we ons?

-Filip Balcaen: Vandaag ben ik uitvoerend voorzitter bij Baltisse. Maar noem het vooral geen one-man-show, want dat is het hier niet. Als mijn zonen het goed doen, dan moeten ze de zaak helpen trekken. Ik zou zeggen: hoe sneller, hoe beter.

-Louis Balcaen: Met een relatief jonge en actieve vader voelt die vraag nog wat prematuur aan. Ik probeer in deze fase mijn sporen te verdienen en bij te dragen aan de uitbouw van Baltisse.

Maar terug naar de vraag: één van uw zonen volgt u op?

-Filip Balcaen: Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Er zijn twee mogelijkheden: één van de twee zonen volgt mij op, ofwel gaan we voor een extra muros.

Of een derde mogelijkheid: de twee zonen nemen het beleid over, een co-management formule. Kan ook toch?

-Filip Balcaen: Dat is ook een mogelijkheid.

Van wie hebben jullie het meest geleerd, buiten van uw vader?

-Louis Balcaen: Ik moet nog vaak terugdenken aan mijn grootvader (Paul Balcaen). Hij predikte waarden als discipline en hard werken. Daarnaast heeft de Nederlandse zeiler Bouwe Bekking ook een grote rol gespeeld. Ik zeilde samen met hem 2x de wereld rond in The Ocean Race, waar mensen van diverse afkomst mee aan boord waren. Daar beleef je dan conflictsituaties, stress, vermoeidheid, en toch de druk om te blijven presteren. Ik heb veel van zijn leiderschap geleerd. Wat op een boot gebeurt, doet zich ook wel eens voor in een bedrijf.

-Simon Balcaen: Het mag nog eens benadrukt worden dat papa voor ons een ongelofelijke leermeester is. Daarnaast heb ik sinds mijn start bij Baltisse altijd nauw samengewerkt met Alex De Witte. Hij nam mij onmiddellijk mee op sleeptouw en leerde me in snel tempo de kneepjes van het vak.

-Filip Balcaen: Mijn vader zei altijd: “Iedereen is architect van zijn eigen leven.” Maar ik voeg er aan toe: op voorwaarde dat je wieg ook op de juiste plaats staat.

Wat zijn de spelregels binnen de family office?

-Louis Balcaen: Eenvoudig gesteld: we willen met zijn allen samen blijven ondernemen en de zaken op een duurzame manier uitbouwen. Dat is de belangrijkste afspraak.

-Simon Balcaen: We hechten ook veel belang aan transparante communicatie. Dat is essentieel binnen een family office.

-Filip Balcaen: Alles staat netjes uitgeschreven. Iedereen kent de spelregels, zelfs indien er zich ooit een conflict zou voordoen. We weten ook wel dat er in familiebedrijven ruzies kunnen ontstaan. We hebben er alles aan gedaan om dergelijke zaken, als ze zich zouden voordoen, te ontmijnen.

De jonge generatie hecht veel meer belang aan de work-life balans, zo wordt gezegd. Maar als je Balcaen heet, is dat allicht het geval niet?

-Filip Balcaen: Ik ben eindverantwoordelijke. Dan kan je niet anders dan daar zeven dagen op zeven mee bezig zijn. Wat we doen, is zoals in een wielerwedstrijd: we rijden onze koers en wie het hardst kan fietsen, wint de race. Sorry, maar je moet dan wel altijd vooraan in het peloton zitten. En hard duwen. Anders gaat het niet.

(Karel Cambien)