Nieuws Oost-Vlaanderen Gent en Aalst scoren zwak in Smart Cities rapport Agoria

Gent en Aalst scoren zwak in Smart Cities rapport Agoria

Gent en Aalst scoren zwak in Smart Cities rapport Agoria

20_766522001433937726De technologiefederatie Agoria heeft Hasselt uitgeroepen tot slimste stad van België. Om tot die vaststelling te komen, onderzocht Agoria de twintig grootste steden van het land op diverse criteria, zoals het aantal kilo restafval, de luchtkwaliteit, die uiteraard ook te maken heeft met het autogebruik in de stad, de renovatietoestand van de gebouwen, het aantal residentiële renovatieprojecten en het aantal digitale ondernemingen.

De twee Oost-Vlaamse steden die mee werden onderzocht, scoren uiteindelijk niet zo best. Gent eindigt immers pas als elfde en Aalst als dertiende.

De  overwinning van Hasselt als slimste stad is vooral te danken aan het aantal digitale ondernemingen per 1.000 inwoners. Met 2,31 scoort de Limburgse hoofdstad op dat onderdeel veruit het hoogst. Alleen Leuven en Mechelen komen een beetje in de buurt. Gent doet het op dat vlak redelijk goed met een vierde plaats en 1,80 digitale ondernemingen per 1.000 inwoners, terwijl Aalst slechts 0,54 digitaleondernemingen per 1.000 inwoners laat optekenen.

Op het criterium dat het energieverbruik per inwoner meet, staat Aalst op de laatste plaats met een energieverbruik dat meer dan dubbel zo hoog ligt als dat van Genk dat voor dit criterium de eerste plaats wegkaapt.

“Smart Cities-rankings zijn weliswaar momentopnames”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria (foto), “maar het zijn ook belangrijke graadmeters voor burgers en investeerders. Een investeerder kijkt wereldwijd naar de meest aangewezen locatie voor zijn activiteit. Criteria zoals leefbaarheid, mobiliteit, fijn stof, energiebeleid en kennis maken deel uit van de beslissing.“ 

Ten opzichte van de besten in de Europese klas – Kopenhagen, Barcelona, Helsinki en Wenen – hebben onze Belgische steden en gemeenten volgens Lambotte nog achterstand in te halen.

“Dat de goodwill er is, bewijzen de vele interessante kleinschalige projecten in ons land. Maar wat ontbreekt zijn grootschalige toepassingen op wijk- of stadsniveau. Denk bijvoorbeeld aan het aansluiten van duizenden woningen op warmtenetten, het gebruik van slimme energiemeters, elektrische bussen met een netwerk van oplaadinfrastructuur of intelligent verkeersmanagement.”

En grootschalige projecten zullen enkel belangrijker worden in de toekomst door de hoge verstedelijking in ons land. “Of anders gezegd, we kunnen niet anders dan meer grootschalige projecten introduceren,” vindt Lambotte. “Want de verschillende steden hangen geografisch bijna aan elkaar vast. Er wordt een bevolkingsaangroei van 35% verwacht tegen 2050 in het Brussels Gewest. Ook de andere grote steden in Vlaanderen en Walloniëzullen niet ontsnappen aan deze toename. Deze steden zullen zich dus anders moeten organiseren om hun stad leefbaar te houden en leren van elkaars goede voorbeelden.”

Agoria, dat als federatie de volledige technologische waardeketen omvat, richtte in 2011 een Smart Cities Community op om steden en gemeenten in ons land door goede praktijkvoorbeelden te helpen om Smart Cities-projecten uit te werken. Vandaag zijn reeds meer dan 400 stakeholders – ondernemingen, overheden en kennisinstellingen – betrokken binnen de community.

Op woensdag 2 december organiseren Agoria en de Bank Belfius de vierde editie van het Smart Cities Forum  (http://www.smartcitiesforum.be) in Brussel in aanwezigheid van een tweehonderdtal stakeholders van steden, gemeentes en bedrijven. Agoria stelt op die dag een handige gids voor overheden voor. De gids vertaalt internationale megatrends naar onze Belgische stedelijke context en doet dat aan de hand van praktijkcases uit binnen- en buitenland. Vier thema’s met praktische businessmodellen en financiering komen daarbij telkens weer aan bod: slimme energie, mobiliteit, digitale infrastructuur en communicatie en slimme gebouwen, woon- en werkomgeving. Ten slotte formuleert Agoria ook een reeks beleidsaanbevelingen voor onze steden en gemeenten rond smart cities.

Op woensdagavond 2 december worden ook de Smart Cities Awards uitgereikt.  Met deze Award worden steden en gemeenten in de kijker gezet die innovatieve technologische oplossingen gebruiken tegen de klimaatverandering, voor een efficiënter grondstoffengebruik, een groenere en gezondere stadsomgeving, een aangenamere plek om te wonen en werken en betere communicatie met de burgers.

Marc Lambotte zal 4 thematische awards uitreiken: de Agoria Smart City Technology Award Energy 2015, de Agoria Smart City Technology Award Mobility 2015, de Agoria Smart City Technology Award Digital 2015 en de Agoria Smart City Technology Award Living 2015.

 

 

 

 

Reageer op dit bericht

Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Onderneming
Personen
Gemeente

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.