Nieuws Oost-Vlaanderen Gentse mobiliteitsaanpak remt investeringen en werkgelegenheid af

Gentse mobiliteitsaanpak remt investeringen en werkgelegenheid af

Gentse mobiliteitsaanpak remt investeringen en werkgelegenheid af

GENT – Stad Gent claimt dat de economische effecten van het circulatieplan meevallen en baseert zich hierbij op cijfers van detailhandel en horeca, hoewel deze sectoren minder dan 20% uitmaken van de private tewerkstelling in Gent. Gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Geert Moerman stelt zich hier luidop vragen bij.

Het Gentse circulatieplan is intussen een nationaal symbooldossier in kader van stedelijke mobiliteit. Nu het plan meer dan een jaar actief is, worden periodiek conclusies getrokken. Zo stelt men dat het circulatieplan ook economisch goed scoort. Men geeft toe dat een aantal zaken de impact gevoeld hebben, maar vergelijkende cijfers met horeca en detailhandel in andere Vlaamse steden lijken een aanvaardbaar tot positief resultaat te geven, in termen van daling in het aantal winkels, winkelvloeroppervlakte en leegstand.

Meer dan enkel detailhandel en horeca

Voka heeft hierbij zo zijn bedenkingen. Zo vinden ze dat economie in een stad als Gent zoveel meer is dan detailhandel en horeca alleen, dat slechts voor 20% van de private tewerkstelling staat. “80% van de tewerkstelling is te vinden in sectoren die zelden worden vermeld in de communicatie van het stadsbestuur en de pers als het over het circulatieplan gaat”, aldus Moerman.

“De belangrijke life sciences cluster in het zuiden van Gent, de digitale en creatieve scene in de stad, de productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven… deze waren nauwelijks een factor van belang bij het opstellen van het plan en nu ook niet bij het beoordelen van de economische impact hiervan.”

Ook parkeerbeleid is cruciaal

Mobiliteit is daarnaast meer dan enkel het circulatieplan, ook parkeerbeleid vinden ze bij Voka cruciaal. “Het circulatieplan heeft voornamelijk betrekking op de manier waarop wagens in het stadscentrum kunnen bewegen. Het merendeel van de (middel)grote bedrijven voelt de facto inderdaad minder de economische impact van deze nieuwe manier van circuleren”, vervolgt Moerman.

“Dit kan echter niet gezegd worden van het parkeerbeleid. Binnen de kleine ring werden de tarieven drastisch verhoogd. Dit maakt het voor veel bedrijven met mobiele medewerkers onhaalbaar om vanuit Gent-Centrum te blijven werken. Bovendien worden stringente parkeernormen opgelegd buiten het eigenlijke stadscentrum, wars van elke economische haalbaarheid. Zo werd beslist dat in de Zuidrand bij nieuwe investeringen slechts 1 autostandplaats per 6 medewerkers mag voorzien worden, ook in de buurt van autosnelwegen waar amper openbaar vervoer of andere voorzieningen zijn.”

“Gezien de beperkte alternatieven, gebruikt momenteel gemiddeld 75% van de werknemers een auto. De meeste bedrijven zijn bereid daar verder aan te werken en -met begeleidende maatregelen- naar 1 auto(standplaats) per 2 medewerkers te gaan, op termijn eventueel naar 1 op 3. Een ratio van 1 parkeerplaats op 6 werknemers is evenwel niet realistisch. Het remt bedrijven in hun ontwikkelingen en schrikt nieuwe bedrijven af om voor Gent te kiezen.”

 

Investeren wordt moeilijker

“Gezien bedrijven op lange termijn investeringsbeslissingen nemen, kan niemand op dit moment met cijfers onderbouwen of Gent met het huidig mobiliteits- en parkeerbeleid bedrijven ziet vertrekken en/of belangrijke investeringen mist. We kunnen enkel met zekerheid bevestigen dat ondernemingen klagen. Investeren in Gent wordt in belangrijke mate bemoeilijkt door een circulatie- en parkeerbeleid dat geen rekening houdt met de vragen en verwachtingen vanuit het economisch veld. Ons inziens neemt stad Gent een onverantwoord en ongefundeerd risico met de stringente en onrealistische aanpak in dit kader en de reductie van de economie tot enkel horeca en detailhandel”, besluit Voka.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.