Nieuws Oost-Vlaanderen Kan het Chinese model Europese economie uit het slop halen?

Kan het Chinese model Europese economie uit het slop halen?

Kan het Chinese model Europese economie uit het slop halen?

chinaOok Oost-Vlaamse ondernemers ondervinden elke dag de gevolgen van de globalisering en van het feit dat problemen in de wereldwijde economie ook voor hen gevolgen kunnen hebben. De ogen open houden op de wereld kan voor hen dan ook interessant zijn. In dat verband kan het geen kwaad de aandacht te vestigen op China Talk, een nieuwe reeks conferenties en debatten, op initiatief van het Chinees Cultureel Centrum. De eerste editie daarvan vond plaats op 6 juli. Meer dan honderd aanwezigen van verschillende achtergrond verzamelden om het evenement bij te wonen en te luisteren naar de twee beroemde sprekers, namelijk Zhang Weiwei, die voor de gelegenheid helemaal uit China komt, en de Britse docent en auteur van de wereldwijde bestseller When China Rules the World, Martin Jacques.

Het onderwerp van deze eerste China Talk weerspiegelt de actualiteit. In een tijd waarin Europa, geschokt door een reeks opeenvolgende politieke en economische crisissen, in toenemende mate bekritiseerd wordt, werd de aandacht van het publiek door de sprekers gevestigd op het Chinese economische, politieke en sociale ontwikkelingsmodel, wat volgens hen een bijdrage kan leveren aan het debat omtrent het Europese systeem. Wat als China een inspiratie kon bieden voor Europa om een uitweg te vinden uit de huidige patstelling? Wat zouden we kunnen leren van alternatieve concepten zoals de meritocratie? Op welke andere manieren zou Europa de bezorgdheden van zijn burgers en politici kunnen beantwoorden? De twee opinieleiders bespraken al deze zaken voor een aandachtig publiek.

Zhang Weiwei is de directeur van het China-Instituut van de prestigieuze Fudan Universiteit, en een ervaren intellectuele en politieke adviseur van de Chinese elite. Hij demonstreerde de economische en sociale successen van China’s systeem met een aantal specifieke cijfers. Als groot voorstander van de meritocratie, onderlijnde hij tevens het belang van het doorlopende consultatieproces van de Chinese overheid, dat aan de basis ligt van het Chinese systeem.

Als gewaardeerd spreker en specialist in China-studies, gaf  Martin Jacques een gedetailleerde analyse van de huidige situatie in Europa. Volgens hem zou de efficiëntie van het Chinese model een inspiratie kunnen zijn voor Europese bestuurders om naar de hedendaagse problemen te kijken vanuit verschillende perspectieven. Bovendien zouden sommige elementen van het Chinese Model een hulp kunnen zijn voor de Europese constructie, zolang deze aangepast zijn aan de Westerse context. Met deze suggesties beëindigde hij het eerste luik van de conferentie.

De twee toespraken kregen heel wat interesse van het publiek, en de aanwezigen namen dan ook actief deel aan de Q&A-sessie in het einde van de namiddag. Deze sessie werd gemodereerd door Shada Islam – Director of Policy Studies bij denktank Friends of Europe – en gevoed door de bijkomende tussenkomsten van Laurence Vandewalle (vermaard sinologe) en van EIAS Advisory Board Member Sylvain Plasschaert, Emeritus Professor in internationale economie met specialisatie op China. Het daaropvolgende debat zorgde voor een boeiende gedachtewisseling tussen de sprekers en het publiek.

Dit debat komt op een tijdig en gepast moment. Als algemene conclusie werden de deelnemers er door de sprekers aan herinnerd dat het zogenaamde “China Model” een verschillende maar mogelijke benadering behelst van het huidige dominante economische en sociale ontwikkelingsparadigma in het Westen. China’s pad naar groei en welvaart werd doorheen de jaren geëffend op maat van zijn bijzonderheden, en zijn ervaring kan mogelijk enige inspiratie bieden voor Europa.

China Talk, dat de bedoeling heeft om het debat en een reflectie omtrent kwesties met betrekking tot China aan te zwengelen, positioneerde zich als een belangrijk evenement van het Chinees Cultureel Centrum in Brussel. Dit initiatief werd toegejuicht door zowel het publiek als de sprekers, die het belang van dit platform in de hedendaagse maatschappij benadrukten, om zo politieke, culturele en economische kwesties met betrekking tot China effectief te kunnen aanpakken.

Een volgende editie van China Talk is gepland in de komende maanden.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.