Schermafbeelding 2021-03-24 om 09.41.19

Lokerse onderzoekt hoe Belgische maakbedrijven hun leveranciers duurzaam kunnen selecteren

LOKEREN - Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda van steeds meer maakbedrijven. Dat heeft deels te maken met de wetgeving en met de groeiende aandacht van klanten en stakeholders voor duurzame thema’s, maar evenzeer met het feit dat ondernemingen het zelf belangrijk vinden om duurzaamheid in hun beleid te integreren. Een van de bedrijfsaspecten die een duurzame impact kunnen uitoefenen, is het inkoopbeleid. In haar doctoraatsonderzoek verdiept Karen Van Bastelaere (HOGENT, VUB & UA) zich in de integratie van duurzaam inkopen in de Belgische maakindustrie.

De Lokerse Karen Van Bastelaere (41) steunt al sinds haar tienerjaren organisaties zoals Greenpeace, WWF, Amnesty International en kocht – toen nog bruin – gerecycleerd papier en Fair Trade chocolade in de wereldwinkel. "Ik heb duurzaamheid in de breedste zin van het woord eigenlijk altijd al belangrijk gevonden. Al was het toen nog geen buzz-woord", zegt ze. "

“De klimaatopwarming is reëel, net zoals de schaarste van grondstoffen, de steeds toenemende kloof tussen arm en rijk, … en zoveel andere zaken die gelinkt kunnen worden aan duurzaamheid. Toen de kans zich voordeed om een doctoraatsonderzoek op te starten, besloot ik te gaan kijken naar hoe duurzaamheid geïntegreerd wordt bij bedrijven. Aangezien inkoop een bepalende factor is bij het integreren van duurzaamheid en het net de maakindustrie is die grondstoffen en halffabrikaten sourcet, waardoor ook daar de impact zoveel groter kan zijn, kon ik ook de scope bepalen: duurzaam inkopen in de maakindustrie.”

Tool voor maakbedrijven

Dat onderzoek moet onder meer resulteren in een tool die maakbedrijven in staat stelt om duurzaamheid in de leveranciersselectie (en -evaluatie) te integreren. Een pasklare oplossing of handleiding daarvoor bestaat niet, maar duidelijke richtvragen, handvaten en instrumenten kunnen bedrijven helpen om hun inkoopproces onder de loep te nemen, te definiëren waar ze op dat vlak staan, stappen vooruit te zetten en de juiste middelen en modellen te gebruiken om dit proces efficiënt te laten verlopen. Bedrijven kiezen daarbij zelf waar ze accenten leggen en hoe ver ze willen gaan.

“Ik hoop met mijn onderzoek in eerste instantie het bewustzijn te vergroten en in tweede instantie te ondersteunen in stappen die ze kunnen zetten om hun inkoopbeleid te verduurzamen”, aldus Karen.

Hoe kan jij helpen?

Niettemin is brede input en betrokkenheid van de maakbedrijven essentieel om de onderzoeksresultaten fijnmaziger te krijgen en een tool zoveel op maat van de maakbedrijven uit te kunnen tekenen. Mede daarom lanceert Karen Van Bastelaere een enquête gericht naar inkopers, inkoopmanagers, duurzaamheidsmanagers/coördinatoren, general managers, of andere professionals die op de hoogte zijn van de bedrijfsstrategie, het inkoopproces en duurzaamheidsbeleid.

Personen met bovenstaande functies worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bevraging. Dat neemt slechts 10 minuten in beslag. Wie deelneemt en zijn gegevens achterlaat op het einde van de bevraging, ontvangt de resultaten als eerste.

NEEM HIER DEEL