Loten van bedrijventerrein Sint-Laureins in trek

sint-laureinskmozone

Op 17 september 2012 werd officieel de eerste spadesteek gegeven voor de aanleg van de het bedrijventerrein Singelken in Sint-Laureins. Zes maanden later waren de wegen en de riolering afgewerkt.

Na de bouw van een pompstation en het verwijderen van een niet meer gebruikte collectorleiding was het terrein klaar voor de verkoop. Inmiddels zijn er al vijf loten verkocht en het is de bedoeling dat de bedrijven die deze hebben aangekocht binnen afzienbare tijd starten met de bouw van hun pand.

D-Lux, een bedrijf dat geleid wordt door  Tom Dhooghe en Evelien Gysels en gespecialiseerd is in rookafvoersystemen, lichtkoepels en lichtstraten, heeft trouwens reeds een poosje zijn intrek genomen op het ruim 5 hectaren grote bedrijventerrein.

De belangstelling voor de gronden op het bedrijventerrein bewijzen alvast dat er in Oost-Vlaanderen nog altijd heel wat ondernemingen zijn die bereid zijn om te investeren, om te groeien en om voor lokale werkgelegenheid te zorgen.