Foto: svov Foto: svov

Marktverkenning voor nieuwe invulling Bomvrije kazerne: “Zoeken investeerders, ontwikkelaars en lokale ondernemers”

De stad Dendermonde en de Vlaamse investeringsmaatschappij PNV willen de Bomvrije kazerne op de Noordlaan een nieuwe bestemming geven. Daar werd eerder al onderzoek naar gedaan, maar nu willen de partners een marktverkenning doen. Met mogelijke ontwikkelaars, investeerders en lokale ondernemers.

Met de marktverkenning wil het stadsbestuur een nog beter zicht krijgen op ondernemers of organisaties die in de kazerne, waar ook het Ros Beiaard en de gildereuzen Mars, Goliath en Indiaan een onderkomen hebben, een rendabele activiteit willen opzetten. “Er zijn heel veel gesprekken geweest in dit dossier”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Nu is het echter tijd voor een doorstart in de procedure om de Bomvrije kazerne een nieuwe invulling te geven. We werken al samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PNV maar willen ook samenwerken met investeerders en hopen dat ook investeerders onderling elkaar vinden.”

Foto: svov
Foto: svov

De zoektocht naar bijkomende partners wordt kracht bijgezet op een informatiemoment op 27 oktober. “Het wordt een netwerkmoment om zoveel mogelijk geïnteresseerden bij elkaar te krijgen”, zegt schepen van Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “En vooral om te luisteren naar de ideeën van potentiële investeerders en ondernemers. We bieden als stad geen kader en geen plannen aan.”

Foto: svov
Foto: svov

De kazerne is beschermd als monument. Het oefenplein, de ommuring en de bijgebouwen zijn beschermd als dorpsgezicht. Met de hulp van PNV wil de stad komen tot een kwalitatieve en economisch verantwoorde invulling van het gebouw dat intussen al enkele jaren leeg staat. “Vanuit ons netwerk van investeerders en financierders zullen wij ook contact opnemen met mensen die mogelijk iets zien in de Bomvrije kazerne”, zegt Frank Kindt van PNV. “Het gebouw is uniek en staat op een unieke locatie, wat we beogen is dat een nieuwe invulling de stad versterkt. En daar zijn absoluut ook lokale ondernemers met hun plannen welkom bij.”

Foto: svov
Foto: svov

In het verleden huisden de technische diensten in de kazerne, ook justitie kreeg er ruimtes ter beschikking. Oorspronkelijk was het een militair gebouw, de eerste steen werd gelegd in 1828. Er waren twee verdiepingen met telkens twaalf zalen waar 39 soldaten konden slapen. De tubes zouden zich kunnen lenen voor handels- en horecazaken. En bij een eerste bestemmingsonderzoek is ook geconcludeerd dat wonen op de site eveneens tot de mogelijkheden behoort, door middel door de bouw van een nieuw volume. “We verwachten de ideeën van de geïnteresseerden tegen 17 november”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “Daarna zijn we klaar voor de volgende stap en dat is een officiële marktbevraging en eind dit jaar hopen we dan een zicht te hebben op mogelijke invullingen, waarna er bij de start van volgend jaar waarschijnlijk het proces voor de definitieve toewijzing zou kunnen worden opgestart.”