Xerius+Wondernemerscan

Meet jezelf met expert-ondernemers via de Wondernemerscan

GENT - Xerius en HOGENT E-Lab lanceren vanuit hun missie om ondernemerschap duurzaam te stimuleren de Wondernemerscan, een gratis online test die je inzicht biedt in zowel je sterktes als zwaktes als (toekomstige) ondernemer. Zowel de startende als de doorwinterde ondernemer weet hiermee wat zijn valkuilen zijn en welke vaardigheden hij of zij moet bijschaven.

De Wondernemerscan is een wetenschappelijk onderbouwde bevraging die niet enkel peilt naar competenties, maar naar meerdere triggers die ondernemend gedrag beïnvloeden. Zo kijkt de scan onder meer naar je zelfredzaamheid, uitvoerende sterktes en besluitvaardigheid als ondernemer.

Bart Derre van HOGENT E-Lab, die mee aan de basis stond van de scan, legt uit: "Wanneer we kijken welke triggers ondernemend gedrag kunnen beïnvloeden, vinden we zowel individuele kenmerken, omgevingskenmerken als geluk. Uit onderzoek bij geadopteerde kinderen blijkt bijvoorbeeld dat ondernemend gedrag slechts voor een derde aan biologische, zogenaamde 'pre birth', kenmerken te wijten is en voor twee derde aan opvoeding, omgeving en opleiding.

“De scan kijkt naar al deze verschillende zaken en voorspelt zo de kans dat je zal slagen als ondernemer. Je krijgt bovendien inzicht in je ontwikkelingspunten en je sterktes, en die helpen je groeien in je ondernemerschap.”

Expert-ondernemers als benchmark

Wie de scan invult, krijgt geen score op 10. De individuele score wordt afgezet ten opzichte van een benchmark. Hiervoor baseert de Wondernemerscan zich op een steekproef van expert-ondernemers. Deze groep is minstens 4 jaar actief in hoofdberoep en heeft een bruto-bezoldiging van 45.000 euro. Het finale resultaat van de Wondernemerscan is een rapport met daarin de individuele sterktes en opportuniteiten om sterker te staan in het ondernemerschap. Het is meteen een gefundeerde basis van een persoonlijk actieplan voor de verbeterpunten.

“Samen met HOGENT E-Lab wil Xerius ondernemerschap stimuleren en aanmoedigen”, vertelt Franky Haesevoets, CEO bij Xerius. “De scan hoeft dus niemand tegen te houden om te gaan ondernemen, integendeel. Dankzij de inzichten van de Wondernemerscan kan je beter gewapend de reis aanvatten.”

Goed ondernemerschap in onzekere tijden

De Wondernemerscan is door de coronacrisis extra relevant. Ondernemers kwamen in een turbulente stroom terecht waarin ze beslissingen moesten nemen waarmee ze nog niet eerder geconfronteerd werden. De context van COVID-19 heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat ondernemers snel en accuraat kunnen inspelen op een grondige wijziging van hun markt.

Een kwaliteit die in zulke onzekere situaties een verschil kan maken, is die van het effectueel redeneren. Dit wil zeggen dat je kijkt naar je beschikbare middelen en dan verkent hoe je daarmee nieuwe mogelijkheden creëert. Of zoals Bart Derre, directeur van het HOGENT E-Lab het uitdrukt: “je kijkt wat er in de koelkast zit en je begint te koken”.

Stakeholders gezocht

Xerius en HOGENT E-Lab reiken ook de hand naar andere betrokken partijen. Zo adopteert business school EPHEC bijvoorbeeld al de Wondernemerscan voor zijn studenten, en zal het bovendien nieuwe opleiding “Starters, nouvelle génération” opstarten.

Franky Haesevoets: “We nodigen ook andere stakeholders zoals collega-onderwijsinstellingen uit om samen verder kwalitatief en empirisch onderbouwd ondernemerschapsonderwijs uit te bouwen.”

Doe zelf de test

Iedereen kan gratis online de Wondernemerscan doen via www.xerius.be/nl-be/zelfstandig-worden/je-voorbereiding/wondernemerscan Ten slotte geven Xerius en HOGENT graag mee dat de Wondernemerscan geen garantie biedt op succes als ondernemer. “Dat moet je als individu zelf afdwingen.”