Milieubewegingen niet akkoord met uitbreiding van Gentse bioraffinaderij Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Milieubewegingen niet akkoord met uitbreiding van Gentse bioraffinaderij, ook stadsbestuur stelt zich luidop vragen

Zeven milieuorganisaties hebben bij de provincie Oost-Vlaanderen een bezwaarschift ingediend tegen de uitbreiding en regularisatie van bioraffinaderij Alco Bio Fuel in de Gentse haven. Daar wordt mais gebruikt om biobrandstof te maken.

Alco Bio Fuel produceert op een site langs de John Kennedylaan bio-ethanol op basis van maïs. Momenteel heeft het bedrijf een vergunde capaciteit van 150.000 kubieke meter, maar de bioraffinaderij wil die verdubbelen.

Er loopt een vergunningsaanvraag om dat op te trekken naar 300.000 kubieke meter. Daartegen is nu een bezwaarschrift ingediend door Bond Beter Leefmilieu, BOS+, Canopea, FIAN België, Gents MilieuFront, Greenpeace België en Oxfam België. Dat meldt persagentschap Belga.

“Absurd”

Volgens de milieuorganisaties zou dat niet enkel schadelijk zijn voor het klimaat, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en de land- en voedselzekerheid, maar staat het ook haaks op het Belgische en Europese energiebeleid. Daarom vragen ze de provincie de uitbreiding te weigeren.

“In een tijd dat ons landgebruik steeds meer onder druk staat, is het compleet absurd om het te verspillen aan maïs voor onze tank”, stelt Naomi Cambien van Bond Beter Leefmilieu (BBL). De stellen zich ook vragen bij de herkomst van de maïs, aangezien Alco Bio Fuel maar 10 procent van de productie uit België zal halen.

Ze wijzen op de negatieve gevolgen van intensieve maïsteelt, op een moment dat ons land al kampt met een slechte waterkwaliteit als gevolg van te hoge nitraat- en fosfaatconcentraties.

Stadsbestuur

Charles-Albert Peers, de CEO van Alcogroup, onderstreept dat het om een normaal proces van regularisatie gaat en er geen sprake is van een uitbreiding. De raffinaderij kan door het wegwerken van enkele bottlenecks in de productie en de overschakeling van tarwe naar maïs, meer produceren. Peers benadrukt voorts dat de fabriek “bijna klimaatneutraal” is doordat de CO2 wordt afgevangen.

Toch stelt ook het stadsbestuur van Gent stelt luidop vragen over mais als grondstof. Het Gentse schepencollege “wil de exploitant wijzen op de mogelijke (indirecte) impact op milieu, klimaat en voedselzekerheid”, staat te lezen in een advies over de uitbreidingsplannen.

“Als blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht Stad Gent dat de exploitant gepaste inspanningen doet om milieu- en sociale effecten in de keten ten goede te beheersen en hierover ook transparant te communiceren.”

Het Gentse stadsbestuur gaf een positief advies over een vooronderzoek van Alco Bio Fuel, maar zal zich onthouden over de vernieuwing van de milieuvergunning van de raffinaderij. Het is aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om de uitbreiding al dan niet te vergunnen.