thumbnail_P1250432

Nieuw netwerk pleit voor verandering in zorg- en ziekenhuissector

Gisteren kwam de adviesraad van Cure Care Network voor het eerst samen. Dit nieuwe netwerk voor de zorg- en ziekenhuissector richt zich op iedereen die aan het roer wil staan van verandering in zorg. Met leden als de Oost-Vlaamse Anneleen Desmyter (Aldea), Luc Vanhaverbeke (UZ Leuven), Wim Claes (Java Coffe Company) en David De Mol (Senior Living Group) zetten alvast enkele grote namen hun schouders onder dit vernieuwende initiatief.

Initiatiefnemer Christophe Maes vertelt hoe hij op het idee kwam om Cure Care Network op te starten: "Mijn hele carrière staat in het teken van gastvrijheid (hospitality), mede door mijn opleiding aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde en de werkervaringen die ik aansluitend opdeed. Recent werd ik tijdens een ziekenhuisopname geconfronteerd met het gebrek aan aandacht dat geschonken werd aan alles wat niet zorg-gerelateerd is. Dit heeft me ertoe aangezet om met verschillende mensen in gesprek te gaan die vandaag aan het hoofd staan van ziekenhuizen en zorginstellingen. Het is mijn droom om samen met hen een veranderingsproces op te starten en de beleving van patiënten te optimaliseren."

Cure Care Network

De eerste stap die Christophe Maes zet de uitbouw van een nieuw netwerk in de sector van Cure & Care. Gisteren vond de kick-off plaats en kwamen de leden van de adviesraad samen bij Yust in Antwerpen voor een eerste brainstormsessie omtrent relevante thema’s onderwerpen en sprekers voor het eerste netwerkjaar dat van start gaat in de maand februari 2021.

"Cure Care Network heeft als doel een (inter)nationaal ontmoetingsplatform te bieden voor de sector van ziekenhuizen en zorg. Wij bieden boeiende sprekers met verrijkende inzichten op unieke locaties. Daarnaast streven we naar voortdurende verbetering van onszelf en naar onophoudelijke vernieuwing en verrassing", aldus Maes. "Onze droom is uit te groeien tot hét netwerkplatform voor beslissers binnen de ziekenhuis- en zorgsector. Wij zien het als onze opdracht om samen na te denken over de zorgwereld van vandaag en morgen. Het is ons doel om de sector proactief in beweging te krijgen. Dit doen wij met specialisten en generalisten, met ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de business."

Inspirerende sprekers

Cure Care Network wil rond verschillende thema's inspirerende sprekers uit uiteenlopende disciplines verzamelen die als expert gelden in hun vakgebied en van toegevoegde waarde zijn voor een levendige discussie. "Door sprekers van binnen én buiten de sector te programmeren, maar ook best practices van sectorprofessionals het podium te gunnen, ontstaat een bijzondere kruisbestuiving", vindt Maes. "Zo willen we een veilige en inspirerende omgeving bieden waar iedereen zichzelf kan zijn, waar op niveau gespard kan worden en waar we delen en verbeteren met plezier."

Adviesraad

Cure Care Network wordt actief ondersteund door een adviesraad bestaande uit ervaringsdeskundingen. De leden van de adviesraad bewaken de kwaliteit van de bijeenkomsten en vormen een belangrijk klankbord voor de organisatie. Tot de adviesraad van ziekenhuizen behoren Luc Vanhaverbeke (UZ Leuven), Joost Baert (Klina Brasschaat), Kurt Hertogs (Focused Clinics AZ Monica) en Wim Claes (Java Coffee Company). Langs de kant van de zorg stapten Anneleen Desmyter (Aldea Group), Filip De Cuyper (Zorgbedrijf Antwerpen), David De Mol (Senior Living Group), Bernard Bruggeman (GVO) en Aline Leclef (Sodexo) mee in het project.