thumbnail_IMBU_20220403_Jan Lagast_landscape_madein

Nieuwe adviesverlening voor institutionele investeerders en M&A-bedrijven

AALST – ImpactBuilders lanceert een nieuwe dienstverlening voor institutionele investeerders, zoals holdings en investeringsmaatschappijen. Ook corporate venturing afdelingen van grote bedrijven en M&A adviseurs kunnen vanaf nu bij ImpactBuilders terecht. ImpactBuilders helpt hen nog beter onderbouwde investeringskeuzes te maken, en de bedrijven in portefeuille te versterken door hen voor te bereiden op het Europa van morgen. Impact, mens en klant staan daarbij centraal.

Founder Jan Lagast vertelt: “Investeringsmaatschappijen zijn experts in financiële returns. Voor hun resultaten zijn ze echter afhankelijk van mensen: de mensen die in de bedrijven werken waarin ze investeren, en de mensen die kopen bij de bedrijven waarin ze investeren.” De dienstverlening die ImpactBuilders nu lanceert, mikt op de collega en op de klant. “We vervolledigen de financiële en juridische expertise van de institutionele investeerders met expertise op vlak van bedrijfsorganisatie en leiderschap, en met expertise over de value chain van markt tot toelevering.”

Non-financial due diligence services

Vooraleer institutionele investeerders investeren in een bedrijf, sturen ze er een leger experts op af om contracten en financiën te screenen. “Wij voegen daar nu de experts aan toe die deze bedrijven screenen op vlak van organisatie, leiderschap, sales & marketing en toelevering”, legt Jan Lagast uit. De adviseurs van ImpactBuilders komen uit de praktijk en hebben doorgaans niet veel nodig om de vinger op de wonde te leggen.ImpactBuilders heeft bij voorbeeld een ‘cultural due diligence’ dienstverlening. Deze service meet de bedrijfscultuur-kloof tussen overnemer en overnamekandidaat. “In nauwelijks een paar dagen tijd, weet de investeerder of een overname ook op menselijk vlak zin heeft. Acquisities die op papier fantastisch lijken, stellen vaak teleur, net omdat met de menselijke factor geen rekening werd gehouden. Bijzonder jammer – en niet alleen omwille van het teleurstellende financiële rendement.”

Omdat mensen het grote verschil maken

Ook tijdens de looptijd van hun investeringen, kan ImpactBuilders helpen. “We willen investeringsmaatschappijen bijstaan om verbeteringen aan te brengen aan de organisatie en het leiderschap van hun portefeuille-bedrijven, en om de value chain van markt tot leverancier te optimaliseren. Nadat investeringsmanagers problemen vaststellen in een opvolgingsvergadering, kunnen ze bij ons aankloppen voor een oplossing die de waarde van hun investeringen meer toekomstbestendig moet maken.”Vandaag is er volgens Jan Lagast vraag naar advies over sourcing, transport en logistiek. Ook de aardverschuivingen op de internationale markten vergen plots meer aandacht. “Uiteraard zien we nu ook de menselijke factor terugkomen. Niet elke medewerker wil het thuiswerk opgeven. De invoering van ‘the Future of Work’ stelt veel bedrijven voor ongekende uitdagingen. Die uitdagingen kunnen een substantiële impact hebben op de waarde van investeringen, en dus zijn investeringsmanagers op zoek naar oplossingen. Wij reiken hen die oplossingen aan.”