Nieuws Oost-Vlaanderen Stories North Sea Port boekt recordjaar, maar verwacht kleine terugval in 2023
Oost-Vlaanderen

North Sea Port boekt recordjaar, maar verwacht kleine terugval in 2023

Daan Schalck. Foto Photo News

GENT – North Sea Port heeft een recordjaar achter de rug. De haven verzette in 2022 73,6 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart, een stijging met 7 procent. Via binnenvaart passeerde 64,5 miljoen ton goederen de Gentse haven, die vijf jaar geleden fuseerde met Zeeland Seaports. De oorlog in Oekraïne woog dus (nog) niet op de resultaten, al verwacht de havendirectie niet dat het in 2023 een nieuw record zal vestigen.

North Sea Port verblijft sinds de fusie op 1 januari 2018 in de top tien van Europese havens. “Met een nieuw recordjaar sinds de fusie vijf jaar geleden laten de bedrijven zien dat deze positie meer en meer verstevigd wordt”, zegt havenbaas Daan Schalck. “Best opmerkelijk na Brexit, twee coronajaren, de impact van de oorlog Oekraïne-Rusland en de energiecrisis.” De samensmelting moest voor solide groeicijfers zorgen.

2022 was – in het 5-jarige bestaan – een recordjaar. Ondanks internationale turbulentie werden de cijfers van 2019, het vorige recordjaar, overtroffen. De import nam met 6 procent toe, de export met 9 procent. De verhouding import-export komt uit op 72 procent – 28 procent.

“In deze onzekere tijden boekt North Sea Port het beste jaar sinds de fusie vijf jaar geleden.”

Havenbaas Daan Schalck

Vooral brandstoffen zijn werden verhandeld in 2022, ondanks toenemende Europese sancties tegen Russische grondstoffen. De toename was te zien in goederensoorten als vaste minerale brandstoffen waaronder steenkool. Maar ook petroleum en petroleumproducten, producten van de metaalindustrie, ruwe mineralen en bouwmaterialen.

Bedrijfsleiders in het havengebied moeten op zoek naar alternatieven voor brandstoffen die ze voorheen in Rusland gingen halen. North Sea Port begeleidt de zoektocht naar nieuwe verkopers van geschikte steenkolen. Maar in de tussentijd moeten de productieprocessen op peil blijven. “In deze onzekere tijden boekt North Sea Port het beste jaar sinds de fusie vijf jaar geleden”, zegt Schalck. “Deels omwille van de opbouw van extra voorraden, deels door de toenemende aanvoer van grondstoffen omdat de industrie op peil blijft.”

Ook meststoffen, voertuigen en machines piekten in 2022. Een status quo was er bij landbouwproducten, voedingsproducten, ertsen en metaalresiduen en chemische producten.

Vooruitblik

De rush op Russische goederen bezorgde North Sea Port een uitzonderlijk goed jaar. De havendirectie verwacht niet dat ze volgend jaar gelijkaardige cijfers zal neerzetten. “We denken dat er in 2023 geen gelijkaardige groei zal zijn. Eerder een daling van 1 à 2 procent”, aldus Schalck. “Voornamelijk omdat we die stockbuffer niet verwachten, maar normale kwartalen. Volgend jaar gaan we naar jaren waar de industrie normale voorraden aanhoudt. Het wordt het tweede beste jaar ooit zijn, maar niet het beste. Dat was 2022.”

Nochtans staan er heel wat projecten in de steigers. Eind 2023 wordt een nieuw sluizencomplex in Terneuzen geopend. “Dat zal een bijzonder grote stap zijn om bijkomende zaken naar hier te halen. Het zal ook de bedrijfszekerheid voor onze bestaande klanten doen toenemen.”

North Sea Port werkt ook aan een waterstofnetwerk dat tegen 2026 of 2027 grijze waterstof naar bedrijven moet brengen. Op termijn moet groene waterstof op zee de havenindustrie fundamenteel vergroenen. In Nederland zijn financiële middelen, zowat 105 miljoen euro, voorzien om spoorverbindingen aan te leggen. Die zijn dan weer nodig om grensoverschrijdend treinen te laten rijden. Niet enkel met goederen, ook personenvervoer kan interessant zijn. Maar België heeft zijn bijdrage nog niet bevestigd.