ontex_eeklo_belgium_location-uai-640×360

Ontex legt klimaatdoelen vast: “We willen koolstofneutraal produceren tegen 2030”

AALST - Ontex, leverancier van producten en diensten voor persoonlijke hygiëne in meer dan 110 landen, heeft zich formeel verbonden tot klimaatdoelstellingen binnen het Science-Based Target Initiative. SBTI biedt een duidelijk omlijnd pad voor bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de ergste gevolgen van de klimaatverandering te helpen voorkomen. Ontex engageert zich om tegen 2030 koolstofneutraal te produceren.

Ontex zal haar eigen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018. Ontex wil deze doelstellingen bereiken door een combinatie van: energiebesparingen, de productie van hernieuwbare energie ter plaatse, de aankoop van energie uit hernieuwbare bronnen en koolstofcompensatie via herbebossingsprojecten.

Vermindering emissies doorheen de waardeketen

De in Aalst gevestigde groep voor persoonlijke hygiëne wil ook de uitstoot van zijn wereldwijde toeleveringsketen tegen 2030 met 25% verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020. Ontex wil de koolstofemissies in zijn toeleveringsketen verminderen door samen te werken met zijn leveranciers en door de nadruk te leggen op duurzaam productontwerp en efficiënter transport. Zo wordt de leveranciers gevraagd om jaarlijks aan Ontex te rapporteren hoe ze hun uitstoot verminderen. Ontex zal deze gecombineerde vooruitgang in de toeleveringsketen opnemen in zijn jaarverslag.

Eerste resultaten richting 2030

De 19 fabrieken van Ontex op 5 continenten draaien vandaag al op meer dan 70% hernieuwbare energie. Dit omvat eigen energieproductie met zonne-energie-installaties op daken van de productiefaciliteiten in Spanje, België, Mexico en een nieuwe zonne-energie-installatie in Italië, die de grootste zonne-energie-installatie van het land is met eigen stroomverbruik.

Ontex streeft er ook naar om de impact van de uitstoot als gevolg van de verbranding van gebruikte luiers te verminderen en test hoe het de composteerbaarheid van luiers kan verbeteren.  Dankzij energiebesparingen en andere maatregelen zijn de eigen koolstofemissies van Ontex in 2020 met 15% gedaald ten opzichte van 2018.

Belangrijk voor zakelijk succes op lange termijn

“Klimaatverandering dreigt elk aspect van ons leven te ontwrichten – met negatieve gevolgen voor de omgeving en voedselbevoorrading en sociaaleconomische instabiliteit. Klimaatneutraal werken tegen 2030 en minder koolstof uitstoten in onze toeleveringsketen is essentieel om ons zakelijk succes te garanderen op lange termijn”, aldus Annick De Poorter, Ontex’s Executive Vice President voor Duurzaamheid en Innovatie.

Stappen in 2022

Ontex heeft zijn doelstellingen in december 2021 ingediend en verwacht dat ze in 2022 door het Science-Based Target Initiative zullen worden gevalideerd. Ontex maakt regelmatig zijn bedrijfsbrede emissies bekend en rapporteert jaarlijks transparant over de vooruitgang in het bereiken van de doelstellingen. De volgende update volgt in april 2022, bij de publicatie van het jaarverslag van Ontex over 2021.