bedrijventerrein De Bruwaan Noord Het geplande bedrijventerrein De Bruwaan Noord bevindt zich ter hoogte van de rotonde op de N60 aan de Graaf van Landaststraat. Foto: pdv

Ontwikkeling bedrijventerrein De Bruwaan Noord terug naar af: “Stad niet bevoegd om vergunning te verlenen”

Het schepencollege van Oudenaarde was niet bevoegd om een omgevingsvergunning af te leveren voor de ontwikkeling van bedrijventerrein De Bruwaan Noord langs de N60 in Eine. Aanvrager Solva moet een nieuwe aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid.

Solva, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische ontwikkeling, diende een vergunningsaanvraag in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Bruwaan Noord. Dit terrein van ongeveer elf hectare wordt vanaf het knooppunt met de Graaf van Landaststraat omarmd door de gewestweg N60, Molenstraat en Hoge Bunder in Eine.

Het schepencollege van Oudenaarde verleende de omgevingsvergunning op 11 december 2023. Tegen deze beslissing werden twee beroepen ingediend en de vergunningsaanvraag botste ook op 71 bezwaren.

De indieners van de bezwaarschriften vinden onder meer dat ze onvoldoende geïnformeerd werden over de aanvraag en vrezen hogere verkeersdruk. Daarbij wordt verwezen naar een aantakking van het nieuwe bedrijventerrein op de smalle Molenstraat, evenwel uitsluitend voor lokaal verkeer.

De deputatie beaamt dat de aanvraag onvoldoende garantie biedt dat de Molenstraat niet als sluipweg door ander auto- en vrachtverkeer zal worden gebruikt.

Nieuwe aanvraag

Maar het struikelblok in dit dossier blijkt de rechtsgeldigheid van de intussen gevoerde procedure. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft een negatief advies uitgebracht omdat de stad Oudenaarde niet bevoegd was om in eerste aanleg een vergunning af te geven.

De aantakking van een bovenlokale fietsverbinding naar de rotonde op de N60 maakt van dit dossier een Vlaams project. Daarom heeft de deputatie nu beslist dat de vergunning niet kan worden verleend. Solva moet een nieuwe aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid.