Danny Van Assche Foto: Dieter Telemans

Ook op Europees niveau moet de aanpak van de administratieve rompslomp bovenaan het lijstje staan, vindt Unizo

BRUSSEL - Naar aanleiding van Europadag lanceerde Unizo vier kernpunten voor een kmo-gericht Europees beleid van de volgende vijf jaren. De organisatie vraagt prioritair aandacht om de administratieve lasten te verminderen, maar ook om te waken over de haalbaarheid van de klimaatambities, kmo’s te ondersteunen in de digitale economie en de interne markt verder te verdiepen.

"Kmo’s zijn in Europa goed voor 99,8% van het totaal aantal ondernemingen, 93% heeft zelfs minder dan 10 werknemers", zegt topman Danny Van Assche. "Als algemeen uitgangspunt moet het ‘Think Small First’-principe toegepast worden: wetgeving moet zo opgesteld worden dat ze vlot toepasbaar is voor kmo’s."

Weg met administratieve rompslomp

Prioritair schuift Unizo de administratieve rompslomp naar voor. “Heel wat regelgeving en bijhorende administratieve lasten vinden hun oorsprong op Europees niveau”, stelt Van Assche. “De voorbije jaren zagen we een stortvloed aan wetgeving in het kader van de groene en digitale transitie. Het moet een prioritair punt zijn bij alle Europese Instellingen om administratieve lasten bij kmo’s zo veel mogelijk te beperken.”

Dat moet zich vertalen in een strikte toepassing van de kmo-Test en het one-in-three-out’-principe bij nieuwe wetgeving, vindt Van Assche. "Tegenover elke euro nieuwe administratieve last moet een berekende reductie van drie euro minder staan. Daarnaast dient een grondige evaluatie van bestaande wetgeving te gebeuren om te komen tot 25% reductie van de rapporteringsplichten voor kmo’s."

Haalbare milieu- en klimaatambities voor kmo’s

De voorbije jaren heeft de EU de doelstellingen scherp gesteld op vlak van klimaat, milieu en circulariteit. "Het zal nu vooral zaak zijn om de kmo’s verder mee te krijgen in het uitgetekende traject. Aandachtspunten daarbij zijn het opschalen van infrastructuur en een verbetering van de Europese interconnectiecapaciteit om de elektrificatie en energiebevoorradingszekerheid te garanderen", gaat hij verder. Unizo is ook bezorgd over de complexiteit van de rapporterings- en certificeringprocedure rond het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) voor kmo’s. De organisatie vindt ook dat er nood is aan meer uniforme implementatie van Europese afvalregelgeving, minder procedures en administratieve rompslomp om recyclage en circulaire economie te stimuleren.

Digitale economie

"Het is momenteel te eenvoudig om de winsten die gemaakt worden via digitale activiteiten onder te brengen in landen met een lager belastingtarief, en zo belastingheffing te vermijden in landen waar de speler aanwezig is", vindt Van Assche. "Er is nood aan een gelijk speelveld. Unizo vraagt dat de EU nieuwe initiatieven ontwikkelt om een digital service tax in te voeren." Daarnaast is Unizo al lang pleitbezorger voor een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce.

Belang van de eengemaakte markt

"De eengemaakte markt is nu ruim 30 jaar oud en is een erg belangrijke Europese realisatie", legt Van Assche uit. "Maar het werk is niet af en het komt er nu op aan om bestaande barrières te slopen. Het recente Letta-rapport biedt daarvoor een goede basis. Een verdere verdieping van de interne markt is van groot belang voor kmo’s die internationaal actief zijn."