Oproep aan Oost-Vlaamse bedrijfsleiders om kunst te betrekken bij innovatie

1417395011488Het Turnhoutse consultancybureau Domo de refontiro houdt een warm pleidooi om kunst en design te betrekken bij technische innovaties. Onder de titel ‘Van STEM naar STEAM’ benadrukt zaakvoerder Pieter Sprangers het belang van de wetenschapsvakken in de STEM-opleiding, maar hij ziet dit graag uitgebreid met ‘Art’. Tegelijk doet hij een oproep tot een vrije co-creatiesessie.

“Je kan niet naast de toegenomen aandacht voor STEM in onze samenleving en zeker in het onderwijs”, zegt hij. “Science, technology, engineering en maths spelen ongetwijfeld een kritische rol voor onze toekomstige concurrentiekracht en economische welvaart. Echter, in het huidige economische klimaat van economische onzekerheid is innovatie meer dan ooit broodnodig als manier om onze toekomstige welvaart te vrijwaren. Tot vandaag wordt innovatie quasi gelijkgesteld met ‘harde technologische innovatie’, lees STEM-innovatie. Kunst en design zijn echter klaar om onze economie te transformeren en volledig klaar te maken voor de 21ste eeuw net zoals wetenschap en technologie dat deden tijdens de vorige eeuw.”

In Vlaanderen is volgens Sprangers deze zienswijze nog vrij onbekend, al haalde bijvoorbeeld Mario Fleurinck van 3D-printingbedrijf Melotte de pers door zijn samenwerking met een kunstenaar. Ook de Gentse seriële ondernemer Chris Raman van Ajuinlei 1 en Ventures4Growth houdt al sinds enige tijd een pleidooi voor een kruisbestuiving tussen kunst en het ondernemingsleven en heeft zijn incubatiecentrum voor Internet of Things ook opengesteld voor kunstenaars. “Er is inderdaad cocreatie nodig”, zegt hij. “Om die samenwerking tot stand te brengen, zijn er plekken nodig waar jonge creatieve ondernemers en grote namen uit de technologie en corporate wereld elkaar kunnen ontmoeten. Daarom hebben we op Ajuinlei1 een dergelijke co-working space geopend voor 20-tal ondernemingen. Een cocreatie-incubatiecentrum voor kunstenaars, gameontwikkelaars, designers, film- en documentairemakers, beeldende kunstenaars, dichters en storytellers die samenwerken om tot verregaande innovatie te komen.” 

Via de website lanceert Pieter Sprangers in ieder geval een oproep om met een tiental mensen een co-creatiesessie te starten om de veelbelovende mogelijkheden van STEAM in de context van het onderwijs en het bedrijfsleven te ontdekken. “Ik kreeg al verschillende aanmeldingen, waaronder de directeur van Sint-Lucas Brussel en een architect-leerkracht op het Heilig Graf”, zegt Sprangers. “Graag wil ik de groep aanvullen met mensen uit het bedrijfsleven.” Meer info: http://www.domoderefontiro.be/nl/nieuws/van-stem-naar-steam-oproep-tot-vrije-co-creatie-sessie.

(met dank aan Paul Huysmans)