Oudenaarde – startende ondernemers Schepen van KMO Julie Dossche, samen met de starters Eliaz Bruggeman van One80 Boardshop en Jessie Martens en Griet Goeminne van de conceptstore en koffiebar Anemoon. Foto: if

Oudenaarde verruimt financiële steun voor startende ondernemers: “Dankzij de subsidie durfde ik de stap zetten”

Uitbaters van een nieuwe zaak in Oudenaarde kunnen sinds 2020 op financiële steun rekenen van het stadsbestuur. Het subsidiereglement is nu herwerkt om meer starters te kunnen steunen. “Zo mag de subsidie voortaan ook gebruikt worden om de kosten te dekken voor professioneel advies en begeleiding”, zegt schepen van KMO Julie Dossche (Open VLD).

De subsidie voor startende ondernemers kende de voorbije jaren een stijgend succes en ook het aantal starters in Oudenaarde nam toe. In 2020 werden twee dossiers in het kernwinkelgebied gesubsidieerd voor samen 5.067,93 euro. In 2021 kregen tien dossiers, vijf in het kernwinkelgebied en vijf buiten de kern, in totaal 40.048,49 euro. In 2022 werd aan zeventien dossiers, elf in het kernwinkelgebied en zes buiten de kern, liefst 99.968,04 euro toegekend. “We vinden het van groot belang te blijven inzetten op een aantrekkelijk startersklimaat om onze lokale economie verder te versterken”, zegt de Oudenaardse schepen van KMO Julie Dossche. “Daarom kan iedere startende ondernemer, die een fysieke detailhandels- of horecazaak in onze stad uitbaat, onder bepaalde voorwaarden tot 4.000 euro steun verkrijgen.”

Starters getuigen

Een van de handelaars die een beroep deed op de starterssubsidie is Eliaz Bruggeman van One80 Boardshop op de Markt. “De subsidie heeft ervoor gezorgd dat ik twee jaar geleden de stap durfde te zetten, zeker ook door de hoge prijzen voor de renovatie van mijn pand.” Ook Jessie Martens en Griet Goeminne van de conceptstore en koffiebar Anemoon in de Nederstraat konden het duwtje in de rug gebruiken. “Toen we op zoek waren naar extra financiële middelen vonden we de starterssubsidie op de website van de stad. Het geld kwam goed van pas om onze koffiemachine te financieren”, vertellen ze. Het drietal getuigt ook in een filmpje dat de stad bij de bekendmaking van de nieuwe steunmaatregelen lanceert.

Nieuw subsidiereglement

Het nieuwe subsidiereglement voor starters geldt voor de periode 2023-2025. Schepen Julie Dossche licht toe: “We maken geen onderscheid meer tussen het kernwinkelgebied en buiten de kern en hebben het subsidiebedrag bepaald op maximum 4.000 euro per dossier. Daardoor hopen we nog meer starters te kunnen steunen. Starters moeten nu ook een ondernemingsplan volgens een vast sjabloon toevoegen aan hun aanvraag. Voorts kan de subsidie worden gebruikt voor inrichtingskosten, marketing en promotie én zakelijke dienstverlening, advies en coaching. Daaronder vallen bijvoorbeeld financieel advies of een ondernemersopleiding. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je activiteit of beroep als ondernemer gevestigd zijn op het grondgebied van Oudenaarde en moet je zaak geopend zijn in het jaar waarin je de subsidie aanvraagt”.