Directeur Bruno Gobin, met gedeputeerde Leentje Grillaert en Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens Directeur Bruno Gobin, met gedeputeerde Leentje Grillaert en Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. Foto: Viaverda

Proefcentrum Sierteelt (PCS) fusioneert met andere praktijkcentra tot Viaverda

Het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in de Schaessestraat in Destelbergen gaat sinds 1 april samen met het proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) en het proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA). Viaverda moet de expertise bundelen met het oog op verdere innovatie en vooruitgang.

“Door zaken samen aan te pakken kunnen we doeltreffende oplossingen vinden. Viaverda wil intensief samenwerken met alle niveaus: van toeleveranciers, telers, groenvoorzieners en sectororganisaties tot handel, verwerking, overheden en andere kennisinstellingen. Elk van deze stakeholders heeft immers een impact op de ondernemer en zijn ondernemerschap”, klonk het bij de feestelijke voorstelling op 28 maart.

Toegankelijke locaties

Ook na de fusie blijven de centra op twee locaties - in Kruisem en Destelbergen - zeer toegankelijk voor telers en groenvoorzieners. Iedereen krijgt er snel toegang tot interessante kennis of ervaring uit andere sectoren om zo tot betere oplossingen op het bedrijf te komen. Relevante onderzoeksthema’s blijven essentieel voor een degelijke onderbouwing van onafhankelijke adviezen voor de volledige sector.

In Destelbergen bevindt de infrastructuur zich midden tussen de voornaamste teeltgebieden in bloemisterij en boomkwekerij en is ze volledig afgestemd op onderzoek en demonstratie in sierteelt en groenvoorziening. In Kruisem sluit de site mooi aan bij de teeltgebieden in groenten en aardappelen en is er uitmuntende infrastructuur voor zowel openluchtteelten als groenteteelt onder bescherming.

“Drie vierden van de mensen uit het bestuur bestaan uit actieve ondernemers uit de sector. We kunnen ook rekenen op topteams van onderzoekers en proefveldmedewerkers om elke onderzoeksvraag op te pakken en betekenisvolle demonstraties aan te leggen. We luisteren graag naar de noden en vragen van de sector op de vele tientallen studiedagen, proefveldbezoeken en vormingsmomenten”, aldus Bruno Gobin, die de algemene directeur van Viaverda wordt.