Nieuws Oost-Vlaanderen Provincie heeft geld voor slim onderhoud in industrie en voor duurzame bosexploitatie

Provincie heeft geld voor slim onderhoud in industrie en voor duurzame bosexploitatie

Provincie heeft geld voor slim onderhoud in industrie en voor duurzame bosexploitatie

versnickInterreg Vlaanderen-Nederland keurde recent de projecten ‘Smart Tooling Procesindustrie’ en ‘Eco2Eco’ goed. Met ‘Smart Tooling Procesindustrie’ wordt ingezet op slim onderhoud binnen de industrie door middel van robots en drones. ‘Eco2Eco’ streeft naar een duurzame exploitatie van de bossen in de grensregio. Met deze nieuwe projecten wordt in totaal voor 8,5 miljoen EUR in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt ruim 4 miljoen EUR uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Binnen de procesindustrie maakt onderhoud een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering, vooral door de steeds strenger wordende regels op gebied van veiligheid en milieu. Binnen ‘Smart Tooling Procesindustrie’ wordt onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden om robots in te zetten voor industrieel onderhoud, bijvoorbeeld voor inspecties op lastige of niet toegankelijke locaties.

“Dankzij de actieve betrokkenheid van kennisinstellingen zoals onder meer de Universiteit Gent en het bedrijfsleven wordt onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het kader van automatisering en robotisering mogelijk gemaakt”, stelt gedeputeerde Geert Versnick (foto), bevoegd voor economie en Europese samenwerking.

Er wordt gefocust op inspectie-, cleaning-, werkplaatsrobotica en drones. Het project wil een stimulans geven aan KMO/MKB-bedrijven in de grensregio die robotinnovaties ontwikkelen. Deze bedrijven krijgen de kans om expertise uit te wisselen, prototypes te ontwikkelen en te testen binnen industriële infrastructuur die nu niet of moeilijk toegankelijk is. BASF en Dow Benelux fungeren als testlocatie.

‘Smart Tooling Procesindustrie’ heeft een totale begroting van ongeveer 3,5 miljoen EUR waarvan 1,7 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Eco2Eco: slim bosbeheer, ecologie en economie gaan hand in hand
Bossen leveren diverse waardevolle ecosysteemdiensten. Ze bieden leefruimte aan planten en dieren, produceren hout, filteren de lucht, zuiveren water en bieden ruimte voor recreatie. Het beheer van de bossen is de voorbije decennia echter zeer complex geworden. Het bosbestand is sterk versnipperd en is bovendien eigendom van verschillende overheden, organisaties en particulieren. Hierdoor wordt het aanwezige bosareaal niet optimaal beheerd.

Het project ‘Eco2Eco’ richt zich dan weer op het behoud en de verbetering van het bos als producent van hout, zonder de duurzaamheid ervan in het gedrang te brengen. De initiatiefnemers willen daartoe nieuwe beheermethoden en technieken ontwikkelen rond duurzame houtproductie en –exploitatie. Deze zullen getest worden op 3 000 ha bos.

De ontwikkelde kennis wordt verspreid zodat ook andere boseigenaars en -beheerders in de rest van Vlaanderen en Nederland dit succesvol kunnen toepassen. De Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is projectpartner en zal voor de uitvoering van het project nauw samenwerken met de twee andere Oost-Vlaamse bosgroepen.

‘Eco2Eco’ staat voor ‘Economy to Ecology – Ecology to Economy’: economie en ecologie hand in hand, ook binnen het bosbeheer. Bossen leveren diverse ecosysteemdiensten en de productie van hout als hernieuwbare grondstof is daarbij een belangrijk aspect. Het project sluit aan bij de Europa 2020-strategie waarbij wordt ingezet op het efficiënt gebruik van hulpbronnen.

‘Eco2Eco’ heeft een totale begroting van 5 miljoen EUR waarvan 2,5 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.