MegaWattPuur_groepsaankoop_zonnepanelen(2)

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe lichting Energieambassadeurs

Het provinciebestuur roept voor de vijfde keer Oost-Vlaamse organisaties op om Energieambassadeur te worden. Verenigingen, scholen, bedrijven, organisaties, lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie tot 20 000 EUR aanvragen voor een concreet projectvoorstel dat de CO2-uitstoot drastisch vermindert. Op 6 mei organiseert de Provincie een digitaal inspiratiemoment voor nieuwe geïnteresseerde aanvragers.

"We zoeken organisaties die projecten rond duurzame energie opzetten", aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie. "Die projecten kunnen vernieuwend, aanstekelijk, educatief, herhaalbaar, …  zijn. Wie geselecteerd wordt, krijgt de titel van Energieambassadeur en neemt een voorbeeldfunctie op in zijn onmiddellijke omgeving. Energieambassadeurs werken zichtbaar mee aan een duurzame energietransitie."

Webinar

Om geïnteresseerde organisaties goed op weg te zetten, organiseert het provinciebestuur op 6 mei een digitaal inspiratiemoment. Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten ondersteunt dit initiatief: "Van het Europese tot het lokale niveau: iedereen zet zich in voor de noodzakelijke energietransitie. De subsidie voor Energieambassadeurs is een mooi voorbeeld van hoe er op lokaal niveau kan worden bijgedragen aan de energieomslag."

De federaal minister verzorgt het inleidende gedeelte van deze inspirerende webinar waarin verder het subsidiereglement, de voorwaarden en de praktische stappen toegelicht worden. Aansluitend komen voormalige Energieambassadeurs getuigen over hun duurzame project dat ze op lokaal vlak in de praktijk brachten.

Inschrijven voor het webinar kan nog tot 3 mei via deze link.

 

Energiecoach voor bedrijven uit Destelbergen kreeg vorig jaar een subsidie.

Projectvoorstellen

In 2020 ontving Provincie Oost-Vlaanderen 15 voorstellen rond energiecoaching voor bedrijven, relighting, renovatie, participatie, thuisbatterijen, energiezuinige huishoudelijke toestellen,… Vaak gaat het om pilootprojecten die dankzij de subsidie financieel haalbaar worden. Daarna kunnen de resultaten verder worden verspreid.

De subsidie Energieambassadeur kadert in de ambitie van de Provincie om klimaatgezond te worden tegen 2040.

Meer informatie over het indienen van projectvoorstellen vind je hier.