Foto EMT

Sentse bedrijfsgilde bezorgd over waterkwaliteit in landelijke gebieden

SINT-LAUREINS - In de marge van het hele stikstofverhaal trekt de bedrijfsgilde van Sint-Laureins aan de alarmbel. Hun grootste zorg: de kwaliteit van het oppervlaktewater. “Kleine waterzuiveringsinstallaties maken geen zuiver water meer en wij moeten er voor opdraaien.”

Een groep landbouwers, verenigd in de Sentse bedrijfsgilde, is bezorgd over de waterkwaliteit in de landelijke gebieden. Dat bleek op een bijeenkomst aan de kleine waterzuiveringsinstallatie in Sint-Margriete.

“Hier wordt het afvalwater van Sint-Margriete - nog geen 200 gezinnen groot - gezuiverd”, zegt Danny Herrebaut namens de gilde. “Je zou veronderstellen dat het water dat in de sloot achter de installatie in de gracht loopt, ook daadwerkelijk gezuiverd is. Niets is minder waar.”

Landbouwers moeten er voor zorgen dat het oppervlaktewater door hun bemesting de gemiddelde nitraatconcentratie van 18 milligram per liter niet overschrijdt. “We halen dat door de strikte toepassing van afstandsregels tot de grachten te respecteren”, zegt Herrebaut. “Meetresultaten van het afgelopen jaar in de sloot achter de zuiveringsinstallatie geven echter nitraatwaarden aan tussen de 150 en 200 milligram per liter. De gevolgen ervan zijn tot in de Molenkreek, vele honderden meter verder, waarneembaar.”

Stikstof als grondstof

De groep boeren voelt zich duidelijk geviseerd door de overheid en vraagt dat er oplossingen gevonden worden om ook het water van de installatie zuiverder te maken, zodat het aan hun normen voldoet. “Nu zijn er zelfs geen normen voor dergelijke installaties”, weet Herrebaut.

“Wil men dit aan pakken, dan zal het mét, maar niet tégen, de boeren moeten gebeuren. Het element stikstof wordt momenteel als een gif afgeschilderd. In de vorm van nitraat is het een van de meest belangrijke voedingselementen waarmee planten en bomen, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, groenten en fruit kunnen groeien. Bruine bonen halen zelfs stikstof uit de lucht om er beter van te worden. Te hoge concentraties zijn uiteraard nergens nodig voor.”

“De overheid denkt de oplossing te vinden in het reduceren van de boeren. Wij vragen dat ze de centen waar men boeren wil gaan uitkopen, gaat investeren in aanpassen van installaties zoals we er hier eentje hebben. Op die manier versterken we het idee dat men voor duurzaamheid de wetenschap én de landbouw nodig heeft. Om stikstof niet verloren te laten gaan, maar om het nuttig in te zetten voor de voedselproductie.”