De lokale ondernemers Sint-Niklaas Foto: archief nb.

Sint-Niklaas zet verder in op economische heropleving: “Stad wordt steeds ondernemersvriendelijker, maar mist een duidelijke smoel”

Het Sint-Niklase stadsbestuur wil fors inzetten op de economische heropleving van de stad. Om die doelstelling waar te maken, gaat het nauwer samenwerken met diverse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. “Uit een recente ondernemersbevraging blijkt dat ondernemers onze stad als steeds ondernemersvriendelijker ervaren”, klinkt het.

“De voorbije jaren is een diepgaande samenwerking uitgebouwd met partners als Bepasin, VOKA en Unizo, om een positief ondernemersklimaat te bevorderen”, aldus schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open VLD).

“Met die kennisinstellingen zet de stad opnieuw een volgende stap, om de kennisvlucht tegen te gaan. Er zijn ook samenwerkingen met hogescholen en universiteiten om opleidingen aan te bieden die aansluiten op de lokale bedrijfsbehoeften. Daar zijn onze ondernemers ook vragende partij voor. Projecten zoals de vernieuwing van de Reinaert Galerij en de opstart van Cocon als broedplaats voor duurzame en circulaire economie moeten eveneens voor innovatieve stadsontwikkeling gaan zorgen in de toekomst.”

Ondernemersbevraging

In een recente ondernemersbevraging van het Sint-Niklase PR- en communicatiebureau Wavemakers geeft het merendeel van de lokale ondernemers aan een hechte band te hebben met Sint-Niklaas, maar tegelijk een duidelijke visie en focus vanuit de stad missen.

“De ondernemers die deelnamen aan de bevraging vinden dat Sint-Niklaas de laatste jaren ondernemingsvriendelijker is geworden”, verduidelijkt Kristof Windels, strategisch directeur van Wavemakers. “Desondanks wordt ook aangekaart dat de troeven en vooral de centrale ligging van de stad onvoldoende worden uitgespeeld. Een ander hekel punt onder de ondernemers is dan weer het gebrek aan communicatie over de beschikbare ruimtes in de stad.”