Suikerfabriek

Toekomst suikerfabriekssite Moerbeke krijgt meer vorm

Sinds de sluiting van de suikerfabriek van Moerbeke in 2008 en de afbraak ervan later, ligt het terrein hoofdzakelijk braak. Nadat vorig jaar in mei de burgers inspraak hadden gekregen bij de opmaak van een masterplan, is nu een ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ingediend. Dat voorziet in enkele lokale bedrijventerreinen.

Het PRUP gaat uit van een groot gebied waarbinnen een aantal bouwvelden liggen. Afhankelijk van de locatie op de site, komt er een verschillende invulling. “Het gaat onder andere om woonprojecten, lokale bedrijventerreinen en wat recreatie zoals de mogelijkheid voor een kleinschalige plezierhaven”, aldus Bart Verbeke van de provinciale dienst Ruimtelijke Planning. “Verder bevat het ontwerp ook een ontmoetingscentrum en een plan om de fietssnelwegen in Moerbeke af te werken.”

Buurtmoment

Het openbaar onderzoek voor het PRUP loopt tot en met 5 oktober 2017. Tot die tijd kan iedereen het ontwerp inkijken en opmerkingen indienen. Om ook de Moerbekenaar zo goed mogelijk te informeren, werd er een buurtmoment georganiseerd. “Globaal genomen klonken de reacties positief”, vertelt Bart Verbeke. “Er waren wel enkele bezorgdheden. Zo wil men niet dat de gebouwen te hoog zijn. Ook bedrijven die op de site zouden komen, mogen niet hinderlijk zijn voor de omgeving en evenmin dicht bij de bestaande bebouwingen staan. Dat zijn uiteraard zaken waar we rekening mee zullen houden.”

Als alles goed verloopt na het openbaar onderzoek, beschikt de suikerfabriekssite begin volgend jaar over een definitief plan. Pas dan kunnen er vergunningen worden aangevraagd.