UGent & proximus

UGent werkt nauw samen met Proximus

GENT - Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder van Proximus, en Rik Van de Walle, de nieuwe rector van de UGent, hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend dat loopt tot eind 2020. Proximus en de UGent gaan nauwer samenwerken op tal van vlakken en willen naast gezamenlijke onderzoeksprojecten ook academische wereld en industrie meer op elkaar afstemmen.

Proximus heeft een lange traditie als het over samenwerking met de academische wereld gaat. Dit wordt nu nog eens bevestigd. De telecomoperator en de UGent willen samen onderzoeksprojecten opzetten inzake telecom en ICT en gaan ook samenwerken in doctoraal onderzoek en eindwerken rond ‘big data analytics’, ‘process engineering’, ‘artificial intelligence’ en ‘behavioral analytics’.  Ze willen ook meebouwen aan de ‘ambassade van het vernuft’ die het ‘Belgisch vernuft’ promoot.

Beide partners hebben ook nog een andere uitgesproken ambitie: ze willen met name de academische wereld en de industrie meer op elkaar afstemmen. Daarom wordt er gestreefd naar een manier om de opleidingen meer af te stemmen op de snel evoluerende arbeidsmarkt in de nieuwe digitale economie van vandaag en morgen. Het is een manier om bedrijf en universiteit dichter bij elkaar te brengen. Concreet vertaalt zich dat onder meer in het aanbieden van bedrijfsstages en uitwisselen van expertise in gastcolleges of via bedrijfsbezoeken in specifieke domeinen eigen aan Proximus’ activiteiten, zoals ICT, Data, netwerken, IoT,…

Twee gelukkige partners

Rik Van de Walle, de kersverse rector van de UGent, verdedigt de entente als volgt: “De UGent gaat samenwerken met Proximus vanuit de wetenschap dat dit de universiteit versterkt in het vervullen van haar maatschappelijke rol.  Als universiteit willen we actief bezig zijn met de actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken en we zijn overtuigd van de noodzaak om hiervoor partners buiten onze universiteitsmuren op te zoeken. Zo kijken we ernaar uit om samen met Proximus in te spelen op de concrete mogelijkheden die digitalisering, informatie- en communicatietechnologie bieden ter ondersteuning van onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.”

Volgens Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder van Proximus, brengt de nieuwe digitale revolutie heel wat uitdagingen en opportuniteiten mee voor onze maatschappij en onze jongeren. "Daarom is het belangrijk de opleidingen en ervaringen die studenten tijdens hun studies opdoen beter af te stemmen op de jobs van morgen, waarin digitale expertise een basisvaardigheid zal zijn", aldus Leroy. "Daar wil Proximus toe bijdragen, zodat elke student zich in de nieuwe digitale maatschappij van morgen ten volle kan ontplooien, en zo ook onze bedrijven met hun talenten kunnen versterken.”