co-voorzitters UNIZO Aalst De drie co-voorzitters van UNIZO Aalst: Steven De Wolf, Kevin Gits en Bart Verbeiren.

Unizo Aalst zet ondernemersprioriteiten op een rijtje voor de verkiezingen

Het UNIZO-bestuur heeft in samenspraak met haar leden vijf prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur. Intussen werd de lijst ook voorgesteld aan alle politieke partijen in Aalst.

De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Het bestuur van Unizo Aalst focust op enkele pijlers in aanloop naar de verkiezingen.

  • Communiceer duidelijk over mobiliteit en betrek ondernemers

"We vragen een economische evaluatie van het circulatieplan. Deze werd beloofd, maar schoot tekort wat betreft het evalueren van de economische impact. We vragen dat er een grondige economische onafhankelijke studie komt over de circulatiewijzigingen, tonnagebeperkingen, parkeerbeleid en andere wijzigingen die een effect hebben op het economisch leven in onze stad."

  • Informeer ondernemers over wegenwerken

"Zet in op het tijdig informeren en betrekken van ondernemers bij openbare werken en evenementen. Door dit tijdig te doen, kunnen ondernemers input geven over de timing en eventuele ongewenste effecten. Zorg voor duidelijke signalisatie, ook bij wegenwerken en evenementen. Stem ook af met andere wegbeheerders als er werken op het Aalsterse grondgebied plaatsvinden."

  • Geef Aalst ook op economisch vlak een bredere smoel

"Bekijk welk imago Aalst en de deelgemeenten willen uitstralen, zodat dit duidelijk is voor bezoekers, klanten, ondernemers, medewerkers… Voorzie hier ook het nodige budget voor, zodat de acties uit het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Behoud de acties die succesvol bleken, maar breng deze samen onder de koepel van het plan rond economische citymarketing. We vragen in het kader van deze marketing ook een actieplan leegstand dat klaar is in 2026. Trek ook nieuwe bedrijven aan door lagere belastingen: we vragen een bundeling van alle belastingen."

  • Koop als stad maximaal lokaal

"Zorg ervoor dat overheidsopdrachten helder gecommuniceerd worden aan de lokale ondernemers. Zorg voor een transparante gunning, schrijf de opdrachten op maat van de lokale ondernemers en verzamel de adressen van de ondernemers in een database. Maak daadwerkelijk gebruik van Regioleverancier om overheidsopdrachten aan te kondigen en organiseer een sessie “Zakendoen met de Stad” in samenwerking met UNIZO."

  • Zorg voor minstens één geldautomaat in elke deelgemeente

"Deze geldautomaten zijn niet alleen belangrijk om geld af te halen, maar zijn voor ondernemers ook onontbeerlijk om geld terug te brengen en wisselgeld te krijgen. Zorg dat deze veilig en net zijn. Zorg bovendien voor voldoende wisselgeld. Zoek geschikte locaties voor bankautomaten in functie van het aantal handelaars en inwoners."

"Wij roepen de kandidaten op om onze aanbevelingen ter harte te nemen en aan de slag te gaan met het implementeren ervan. Tevens moedigen we alle ondernemers aan om in oktober 2024 een weloverwogen en ondernemende stem uit te brengen", klinkt het nog bij het Aalsters bestuur.