computer

Unizo en Agoria betreuren beslissing Grondwettelijk Hof over auteursrechten: “Federale regering moet concrete oplossingen uitwerken”

De uitsluiting van softwareontwikkelaars en IT-bedrijven van het gunstige fiscale regime voor auteursrechten is "redelijk verantwoord". Dat zegt het Grondwettelijk Hof donderdag in een arrest. Unizo en betreurt die beslissing en hoopt dat de regering snel werk maakt van een "echte fiscale hervorming". Ook technologiefederatie Agoria is niet tevreden.

Zeven IT-bedrijven en tientallen softwareontwikkelaars stapten vorige zomer naar het Grondwettelijk Hof om de hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten aan te vechten. Auteursrechten worden sinds 2008 onderworpen aan gunstige belastingtarieven. Dat stelsel is bedoeld voor schrijvers, journalisten of kunstenaars, maar onder meer architecten, advocaten en softwareontwikkelaars maken er ook gebruik van. Voor die laatste groep worden computerprogramma's gelijkgesteld aan werken uit de letterkunde. De federale regering schroefde het toepassingsgebied vorig jaar echter terug tot de beroepsgroepen waarvoor het gunstregime oorspronkelijk in het leven werd geroepen.

Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen van de IT'ers nu verworpen. Volgens het Hof bepaalt de wet wel degelijk dat computerprogramma's uitgesloten zijn van de gunstige fiscale regeling, en is die uitsluiting "redelijk verantwoord". De wetgever heeft een "ruime beoordelingsvrijheid" in fiscale zaken, klinkt het, en tegelijkertijd is het gunstregime bedoeld voor groepen van wie de inkomsten onregelmatig en wisselvallig kunnen zijn. Dat risico bestaat veel meer voor auteurs in letterkunde of kunst, en niet of in veel mindere mate voor de inkomsten van de ontwikkelaars van computerprogramma's, oordeelt het Hof.

"Regering moet concrete oplossing uitwerken"

Bij ondernemersorganisatie Unizo zijn ze niet blij met het arrest. "Alle creatieve beroepen - dus ook bijvoorbeeld softwareontwikkelaars, digitale professionals en architecten - zouden voor hun creatieve prestaties via auteursrechten moeten kunnen worden vergoed. Het is zeer nadelig dat dit vandaag niet langer mogelijk is door de hervorming en de strenge houding van de fiscale administratie. De financiële impact en rechtsonzekerheid voor onze ondernemers is groot", klinkt het.

"Het staat nu vast dat de ontwikkelaars van softwareprogramma's buiten het toepassingsgebied van het nieuwe gunstregime vallen", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo. "Net als veel andere kmo's is er ook in de IT-sector krapte op de arbeidsmarkt en is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Het wegvallen van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten bemoeilijkt uiteraard deze situatie. Om bepaalde IT-ers, architecten of freelancers die vroeger onder het regime van auteursrechten werkten netto evenveel te laten overhouden, zullen ondernemingen en hun klanten nu veel meer moeten betalen.”

Technologiefederatie Agoria betreurt het arrest. "Fiscaal gunstige, flexibele, variabele verloning is een absolute noodzaak in sectoren met enorm veel, ook internationale, concurrentie zoals de ICT-sector. De volgende federale regering moet concrete oplossingen uitwerken voor meer flexibele verloning, samen met onze bedrijven", zegt CEO Bart Steukers.